ELY-keskukselle oma ilmastoasiantuntija

Tapio Kettunen aloitti ELY-keskuksen ensimmäisenä ilmastoasiantuntijana lokakuussa. Kuva: Inka Matilainen

Uusi virka sijaitsee Pohjois-Savossa Kuopiossa ja on ensimmäinen laatuaan.

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa aloitti lokakuun loppupuolella ilmastoasiantuntija. Virka on ELY-keskuksessa ensimmäinen laatuaan ja tehtävässä aloitti diplomi-insinööri Tapio Kettunen. Hän siirtyi tehtävään Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntijan tehtävistä.
– Pirkanmaalla on vastaava tehtävä, mutta muuten tämä on ainoa laatuaan ja uusi virka ELY-keskuksessa.

Virka on perustettu, koska Pohjois-Savossa halutaan olla vahvasti edistämässä kansallisen ilmastostrategian toimeenpanemista maakunnassa. Kettunen sanoo, että ELY-keskuksella on merkittävä rooli alueellisena vaikuttajana. Kettusen työhön kuuluu muun muassa koota alueellinen ilmastoverkosto, jossa olisi mukana niin kuntia kuin yrityksiäkin.
– Ensimmäisenä tarkoituksena on päivittää meidän ilmasto-ohjelma, joka on vuodelta 2013. Meidän tärkeä tehtävä on myös tuoda esiin faktoja ilmastonmuutoksesta ja olla tiedonvälittäjä. Olemme myös merkittävä rahoittaja ja siksi on tärkeää miettiä, mihin rahoja käytetään ja mitkä ovat tärkeitä kohteita täällä.
ELY-keskus tekee maakunnallisesti merkittävää suunnittelutyötä esimerkiksi liikennepuolella.

Kettunen sanoo, että ilmastonmuutoksen hillintään vaikuttaa jokaisen asukkaan oma toiminta: kuinka asuu, liikkuu ja kuluttaa. Julkisella puolella tällä alueella merkittäviä asioita ovat liikenteessä, maan käytössä ja metsätaloudessa tehtävät ratkaisut ja toimenpiteet.
– Esimerkkinä muun muassa yksityisautoilun vähentäminen, joka ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi luopua omasta autosta, vaan sitä, että voisiko kulkemista yhdistää ja julkisen liikenteen palveluja parantaa. Ettei jokaisessa viiden hengen autossa istuisi vain yksi henkilö. Kun palvelutaso on hyvä, ihmiset myös käyttävät niitä.

Yhtenä esimerkkinä uusista liikkumisen palveluista Kettunen heittää posti- ja pakettikuljetusten sekä henkilökuljetusten yhdistämisen.
– Samalla autolla voitaisiin tarjota niin asiakkaiden kuin tavarankin kuljetusta.

Pohjois-Savossa metsien käyttö ja maatalouden toiminta ovat merkittävässä roolissa.
– Meillä ei ole niin suuret hiilinielut kuin olemme ajatelleet. Siksi meidän pitää miettiä, miten käytämme metsiämme ja peltojamme jatkossa. Maatalouden puolella taas mietitään, mitä keinoja siellä olisi vähentää päästöjä ja kasvattaa nieluja. Tulevaisuudessa varmasti tilakoot tulevat kasvamaan ja maatilojen toiminta monipuolistumaan.

Uusi työ pitää sisällään paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kettunen sanoo, että Pohjois-Savossa niin yrityksillä kuin kunnillakin on vahva tahtotila tehdä asioita paremmin. Tahtotilaa lisää erityisesti se, jos ilmastoystävällisemmillä ratkaisuilla saadaan säästöjä.
– Yrityspuolella jo vaaditaankin vastuullisuutta ja sillä myös menestyy. Monessa asiassa niin yritysten, kuntien kuin yksityishenkilöidenkin kohdalla jo asioiden kohtuullistaminen vie asioita eteenpäin.

Kettunen muistuttaa, että suomalaiset ovat globaalilla tasolla aika rikkaita, ja siksi meillä on hänen mukaansa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
– Omassa toiminnassa pystyy tekemään paljon pieniä asioita. Ja moni olisi valmis tekemäänkin, jos vain olisi tiedossa oikeaa faktaa siitä, miten toimia. Monesti, kun aiheesta kirjoitetaan ja puhutaan, keskusteluissa nousevat faktojen sijaan esille epäolennaisuudet.

Uusi virka perustettiin ELY-keskukselle myös siksi, että virasto haluaa näyttää esimerkkiä.
– Meillä on muun muassa yhteiskäyttöautoja ja -pyöriäkin lyhyemmille matkoille matkoille. Lisäksi talomme tilat ovat tehokkaassa käytössä ja etäyhteydellä hoidetaan paljon esimerkiksi kokouksia. Se on paitsi päästösäästö, myös iso kustannussäästö.

Tapio Kettunen

  • Vuonna 1984 syntynyt diplomi-insinööri.
  • Siirtyi Pohjois-Savon ELY-keskukseen ilmastoasiantuntijaksi Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntijan tehtävistä.
  • Aloitti tehtävässä 21.10.