Etätyöt tulivat jäädäkseen: ”Paluuta entiseen ei ole”

Savoniassa markkinointiassistenttina työskentelevä Jade Jimenez on jo monta viikkoa työskennellyt kotonaan. Hän sanoo nauttineensa etätyöstä, sillä päivästä ei kulu turhaa aikaa työmatkoihin. ”Työni on sellaista, ettei se ole riippuvainen mistään paikasta. Työn teko onnistuu hyvin myös kotona”. Kuva: Aija Pirinen

Etätyöstä on tulossa monessa kuopiolaisessa organisaatiossa pysyvä käytäntö.

Lukuisilla kuopiolaisillakin työpaikoilla siirryttiin maaliskuun lopulla kertaheitolla etätyökulttuuriin. Nyt monissa organisaatioissa palataan vähitellen lähityöskentelyyn työpaikoille, mutta paluuta entiseen ei enää ole. Etätöistä tulee vääjäämättä pysyvä osa uutta työkulttuuria, arvioidaan monesta kuopiolaisesta organisaatiosta.
Savonia-ammattikorkeakoulussa etätyöhön oli mahdollisuus jo ennen koronaakin.
– Ohjeistus on ollut, että etätyötä voi tehdä satunnaisesti. Säännöllisistä etätöistä on pitänyt sopia erikseen, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diov kertoo.
Koronan myötä valtaosa henkilöstöä siirtyi etätöihin ja etätyötä on tarkoitus jatkaa koko tämän kevään ajan. Syksyn tarkempia käytäntöjä suunnitellaan parhaillaan.
Diov uskoo, että etätyö tulee olemaan vahva osa työkulttuuria myös tulevaisuudessa.
– Etätyö tulee ilman muuta lisääntymään ja sitä pitää pystyä hyödyntämään.

Etätyön lisääntymiseen uskoo myös Pohjois-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.
– Paluuta entiseen ei ole. Etätyön määrä tulee lisääntymään, kun sen edut huomataan. Uusia linjauksia valmistellaan parhaillaan.
Ennen koronaa Osuuspankilla noin puolella työntekijöistä oli mahdollisuus etätöihin osan työajasta. Viime viikot etätöissä on ollut joka päivä reilu 100 työntekijää, eli noin puolet koko henkilöstöstä.
– Kaikissa työtehtävissä ei ole mahdollisuutta etätöihin, Pääkkö huomauttaa.

Etätyön yleistymiseen uskotaan myös Istekissä, jossa noin 80 prosenttia henkilöstöstä on maaliskuusta lähtien työskennellyt etänä.
– Etätyösuositus on annettu elokuun loppuun kaikille, kenelle se on mahdollista, henkilöstöjohtaja Pia Marjo kertoo.
Ennen koronaepidemiaa Istekillä pystyi tekemään satunnaisia etätyöpäiviä, mikäli työtehtävä sen mahdollisti. Marjo uskoo, että etätyökäytäntö tulee jossakin muodossa jatkumaan myös elokuun jälkeen.
– Parhaillaan pohditaan, mitä se uusi normaali arki jatkossa tarkoittaa. Uskon, että joka tapauksessa etätyö lisääntyy jatkossa.

Sekä Savoniasta, Istekistä että Osuuspankista kommentoidaan, että tähän asti henkilöstön asenne etätyöhön on ollut varsin positiivinen.
– Henkilöstö on pääsääntöisesti kokenut etätyön ihan hyvänä. Moni sanoo, että työ sujuu ihan samalla tavalla kotonakin. Toki on joitakin yksittäisiä asioita ja yksittäisiä työtehtäviä, mitä ei voida hoitaa etänä, Diov sanoo.
Työntekijän kannalta etätyön hyötyinä on ainakin työmatkan lyhentyminen ja joustavampi työn ja perheen yhteensovittaminen. Työnantajan kannalta etätyö antaa mahdollisuuksia ainakin pienempiin tilatarpeisiin.
Sekä Diov että Pääkkö painottavat, että etätyöstä on nyt tärkeä kerätä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
– Tärkeää on kerätä työntekijöiden kokemuksia etätyöstä ja muun muassa siitä, miten se vaikuttaa jaksamiseen, suorituskykyyn ja työn imuun, Pääkkö sanoo.

Diov, Marjo ja Pääkkö kommentoivat, että etätyön lisääntymisestä huolimatta myös fyysistä kanssakäymistä tarvitaan tulevaisuudessakin.
– Ihminen on sellainen olento, että se vaatii myös fyysistä kanssakäymistä, Pääkkö toteaa.
– Nyt kevään pitkän etätyöjakson jälkeen huomaa, että monilla alkaa olla kaipuuta työyhteisöön ja työkavereihin, Diov sanoo.
– Monet kaipaavat työpaikan vuorovaikutusta ja yhteisiä kahvihetkiä, Marjo sanoo.