Haloo, saisiko piispan langan päähän?

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosta, ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leoa ja evankelis-luterilaisen hiippakunnan piispa Jari Jolkkosta ei noin vain tavoiteta.

Viikkosavo selvitti, kuinka tavallinen kuopiolainen voi saada yhteyden Kuopion kaupunginjohtajaan, ortodoksisen kirkon arkkipiispaan ja Kuopion evankelis-luterilaisen hiippakunnan piispaan.

Kuopion vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen sihteeri Pirjo Kolari kertoo, että periaatteessa kuka vain voi saada yhteyden kaupunginjohtajaan, mutta käytännössä tämän aika ei riitä kaikkien yhteydenottojen läpikäymiseen.

– Asia ratkaisee. Sihteerinä tehtäväni on karsia kaupunginjohtajan aikatauluun oleelliset ja välttämättömät asiat. Käytännössä hän vastaa itse päävastuualueensa yhteydenottoihin.

Kolarin mukaan tällaiset yhteydenotot voivat käsitellä hyvinkin arkisia asioita katujen kunnossapidosta Kuopion kaupungin talouteen ja verorahojen käyttöön.

Sihteeri puolestaan huolehtii esimerkiksi sellaiset kansalaisten omista huolenaiheista kumpuavat yhteydenotot, joissa kaupunginjohtajan apua haetaan, kun omat asiat eivät muualla hoidu. Yhteydenotot saattavat olla jopa hyökkääviä.

– Pyrimme selvittämään, mikä on yhteydenottajan ydinongelma ja mihin hän on jo ollut yhteydessä. Sitten otamme yhteyttä siihen tahoon, jonka asiaa pitäisi hoitaa, ja he hoitavat sen siitä eteenpäin.

Arkkipiispan postia eivät lue muut

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leoon saa sihteeri Kaj Appelbergin mukaan yhteyden joko kanslian kautta tai avoimessa tilaisuudessa kasvotusten.

– Jos haluaa tavata kasvokkain, kannattaa ensimmäisenä tarkistaa netistä arkkipiispan matkustustiedot ja selvittää, milloin hän on Kuopiossa. Avoimissa tilaisuuksissa voi sitten koittaa käydä juttelemassa.

Tapaamista voi myös ehdottaa

Arkkipiispan kanslian sihteerille voi myös soittaa ja ehdottaa tapaamisaikaa, mikäli sellaiselle on tarvetta. Appelberg kertoo usein kuitenkin käyvän niin, ettei arkkipiispa olekaan lopulta se oikea henkilö hoitamaan asiaa.

– Usein olisi parempi olla yhteydessä esimerkiksi seurakunnan pappiin. Harvoin arkkipiispa hoitaa ruohonjuuritason asioita.

Kaikki posti, joka on osoitettu arkkipiispalle, ohjataan suoraan hänelle eikä sitä lueta toimistosihteerin toimesta.

– Monissa yhteydenotoissa on kyse jostakin ongelmasta, jota ei yhteydenottajan mielestä ole pystytty selvittämään paikallistasolla.

Jolkkoselle ytimekkäitä viestejä

Kuopion evankelis-luterilaisen hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen erityisavustaja Hanna Lehto kertoo, että paras ja varmin tapa saada piispaan yhteys on sihteerin sähköpostin kautta ytimekkäällä viestillä, jossa viestin ydinasia tuodaan heti alussa esille.

– Tällöin piispa todennäköisimmin pystyy antamaan vastauksen henkilökohtaisesti. Pidemmistä viesteistä ja puhelinsoitoista minä teen lyhennetyt muistiinpanot, ja kerron sitten asian ytimen piispalle.

”Ohjaamme
oikealle taholle”

Lehto kertoo, että hyvin yleinen yhteydenoton muoto kansalaisilta on oman mielipiteen ilmaus ja toive keskustella siitä, mutta näihin ei piispalla ole aikataulunsa vuoksi mahdollista lähteä.

– Paljon ollaan yhteydessä esimerkiksi kirkon avioliittokäsitykseen liittyen. Näissä mielipideasioissa minä kerron yhteydenottajalle vieväni mielipiteen piispan tietoon, mutta henkilökohtaista vastausta piispalta ei välttämättä tule. Kaikki mielipiteet hän silti kuulee.

Mikäli kuitenkin kyseessä on jonkin uuden idean kehittely, osallistuu piispa usein itse keskusteluun. Sen sijaan muiden viranomaisten toimintaan ei piispa lähde vaikuttamaan.

– Kerromme, ettei piispalla ole mahdollisuutta vaikuttaa asiaan, ja ohjaamme henkilön oikean viranomaisen puoleen.