Hoitotakuun toteutuminen hämmentää yhä

Hoitotakuu toteutuu yhä Kuopiossa vaikka tyytymättömyyttäkin on.

”Ihmisillä voi olla monenlaisia tarpeita päästä hoitoon ja joskus asiakkaan näkemys voi olla eri kuin ammattilaisen.”

Kuopion kaupunki tiedotti elokuun lopussa, kuinka hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta muutamaa yksittäistä ylitystä puheterapiassa, Harjulan poliklinikalla ja lasten mielenterveysyksikössä.
Viikkosavoon kuitenkin otti yhteyttä hämmästynyt lukija Tuula (nimi muutettu), joka ihmetteli tiedotetta, koska hänen kohdallaan hoitotakuu ei ole toteutunut. Hän kertoo, että varasi kiireettömän ajan lääkärille maaliskuun 15. päivä.
– Minulle sanottiin, että menee kesäkuulle, ja jos lasketaan kolme kuukautta, olisi ajan pitänyt olla 15.6. Olin vastaanotolla kuitenkin vasta 20.6.

Toinen esimerkki Tuulalla on hammaslääkärin puolelta. Tuula kertoo, että hänellä piti olla suuhygienistille aika maaliskuun 28. päivä. Aika kuitenkin peruttiin viikkoa ennen terveydenhuollon puolelta ja Tuulalle sanottiin, että uusi aika ilmoitetaan keväällä kirjeitse.
– Kevät meni eikä kirjettä näkynyt. Soittelin sitten itse terveyskeskukseen, että tuleeko aikaa vai ei ja siellä minulle vastattiin, että lokakuulle saan ajan. Se ei kyllä mahdu mitenkään kuuteen kuukauteen. Kyllä tässä ihmetys herää.

Tuula sanoo, ettei hänen tarkoituksensa ole niuhottaa yksittäisestä viikosta, vaan hän kaipaa tarkennusta siihen, miten kaupunkilaisille viestitään, eikä usko olevansa tilanteessa ainoa.
– Tiedottaminen ei myöskään toimi, koska olen joutunut itse selvittämään miten ja milloin ajan saa. En tiedä, onko kovin hyvä kehuskella tuollaisella. Tuskin olen ainoa esimerkki.

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen ei ota kantaa yksittäistapauksiin, mutta sanoo hoitotakuun toteutuvan pääsääntöisesti Kuopion kaupungissa.
Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin alle kahdessa viikossa. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin kuusi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole, kerrottiin tiedotteessa.

Lipponen muistuttaa, että hoitotakuusta puhutaan kiireettömästä hoidosta, jossa ammattilainen arvioi hoidon tarpeen.
– Ihmisillä voi olla monenlaisia tarpeita päästä hoitoon ja joskus asiakkaan näkemys voi olla eri kuin ammattilaisen. Siitä näitä ristiriitoja usein syntyy. Esimerkkinä voin sanoa muun muassa ajokorttitodistuksiin liittyvät lääkärikäynnit, jotka eivät kuulu hoitotakuun piiriin. Niistä usein nousee esille ristiriitoja.

Lipponen sanoo hoitotakuun tarkoittavan sitä, että henkilölle tulee jokin uusi vaiva, jonka takia nousee tarve päästä lääkärille. Krooninen sairaus, jossa hoidontarve on jo arvioitu ja siihen on tehty myös hoitosuunnitelma, ei kuulu hoitotakuun piiriin.
– Tästäkin on usein kyse esille nousevissa ristiriidoissa. Totta kai, jos kroonisessa sairaudessakin tulee joku oleellinen muutos, niin silloin se pitää hoitaa hoitotakuun puitteissa. Ihmisissä närää aiheuttaa myös se, että nykyisin hoitaja arvioi tilanteen ensin eikä lääkäri. Moni ajattelee, että lääkärille pitäisi päästä silloin kun haluaa. Kuitenkin sillä, että hoitaja tekee arvion, saadaan käytössä oleva resurssi paremmin hyödynnettyä.

Hoitotakuun toteutumista seurataan ja siitä pitää raportoida säännöllisin väliajoin Valviralle ja Sosiaali- ja terveysministeriölle. Lipponen sanoo, että tilastotietokannassa on aina vähän virheitä.
– Mutta niitäkin kun on perattu, niin on huomattu, että yhdeksän kymmenestä on virheellisiä ilmoituksia, eli oikeasti tilanne on vielä parempi, kuin tilasto antaa ymmärtää. Tilanne on siis hyvä, vaikka tyytymättömyyttäkin on ja ymmärrän senkin täysin.

Tietyt määrärajat

  • Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.
  • Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Jos terveyskeskus tai sairaala ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, niiden on hankittava se muualta.
  • Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.