Ihmisen mitta?

Arvoimme uuden henkilön muutamassa sekunnissa. Arviomme on usein harhainen ja ennakko-oletustemme vääristämä. Mitä tarkoittaa olla esimerkiksi insinööri, sairaanhoitaja tai pappi? Tai onko poliitikko ihmisenä arvokkaampi kuin työtön perheen äiti?
Mikä on ihmisen mitta? Ulkoisia määrittäjiä ovat muun muassa henkilön ikä, sukupuoli, olemus, työ ja asema. Näille tekijöitä painotamme keskustelussa. Niihin on helppo tarttua, ja kertovathan ne jotain henkilön kiinnostuksen kohteista, ahkeruudesta ja kyvyistä. Ulkoiset merkit eivät kuitenkaan kerro sisäisestä kauneudesta (tai rumuudesta).
Sisäiset tekijät, kuten luonteenpiirteet, arvot ja asenteet, eivät näy päällepäin. Kuitenkin juuri ne ratkaisevat esimerkiksi parinvalinnassa ja rekrytoinnissa. Ei haeta parasta, vaan sopivinta. Ja se selviää vain keskustelemalla ja toiseen tutustumalla. Onneen ei ole oikoteita. Sisäinen kauneus näkyy arjen teoissa. ”Hyvä sydän” huomioi ja palvelee teoillaan muita, ei vain omaa etuaan.
Arvot ja asenteet näkyvät teoissa. Välittäminen ja arvostaminen ovat hyviä ominaisuuksia kaikissa yhteisöissä, perhe mukaanlukien. Toisaalta julkisuudessa korostuvat menestyminen, kilpailu ja yksilön etu. Tietyissä tilanteissa vaaditaan karskeja otteita. Ihmisen mitta vaihtelee siis myös tilanteen mukaan. Väittäisin silti arvomme pelkistyvän lopulta kykyymme rakastaa. Tarkoitan hyvä tekemistä ympärilämme oleville ja omistautumista toimillemme hetkessä eläen. Ei se mitä teet, vaan miten sen teet.
Vertaileminen on ihmiselle ominainen piirre. Harmittavaa kyllä vertailtavat ominaisuudet ovat usein ulkoisia, kuten asema tai mammona. Arjen sankareita nostetaan harvoin esille. Ehkä kerrostalomme siivooja tekee upeaa työtä ja paikat suorastaan kiiltelevät, tai marketin kassan Anu on aina iloinen ja kyselee kuulumisiamme. Keitä arjen sankareita sinä tunnet? Mistä voisit heitä kiittää?
Ihmisen mitta määrittyy erityisesti sisäisten piirteiden ja tilanteen mukaan. Ulkoiset tekijät ovat harvoin riittäviä antamaan kuvaa hyvyydestämme tai huonoudestamme ihmisenä. Arjen sankarit tekevät työtään suurella sydämellä yhteiseksi hyväksi. He jos ketkä ansaitsevat tulla kiitetyksi.

Kirjoittaja on kuopiolainen kuntokeskusyrittäjä ja ikuinen ihmettelijä.