Ikäihmisten kaatumiset näyttäisivät vähentyvän

Kuva: Emma-Ria Rönkkö. Kaatumista voi ehkäistä käyttämällä liukkaalla kelillä nastakenkiä tai irroitettavia nastoituksia. Ulkona pahin keli on silloin, kun leudon sään jälkeen tien tai jalkakäytävän pinta äkkiä jäätyy ja siihen sataa ohut lumikerros.

”Kaatumiset ovat kuin kansantauti, jota kannattaa ehkäistä”, sanoo Paula Smolander.

Kaatumiset ja liukastumiset aiheuttavat etenkin ikäihmisille, mutta myös nuoremmille tapaturmia. Ne ovat lonkkamurtumien ja aivovammojen yleisin syy, ja yli 65-vuotiailla kaatumiset ja putoamiset ovat yleisin tapaturmainen kuolinsyy. Kaatumistapaturmista aiheutuvat sairaalahoitopäivien kustannukset Suomessa vuonna 2015 olivat yli 400 miljoonaa euroa.
– KYSissä hoitojaksoja tai päivystyskäyntejä kertyy näiden takia noin 2200 – 2400 vuosittain, kertoo KYSin kliinisen hoitotyön asiantuntija ja Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKEn puheenjohtaja Tarja Tervo-Heikkinen.
Hänen mukaansa suurin osa kaatumisen vuoksi hoitoon tulevista on ikäihmisiä, mutta talven liukkaiden kelien aikaan kaatuilevat myös työikäiset. Erityisen liukas keli näkyy KYSin päivystyksessä.

KAUPUNKILAISTEN kansalaisaloitteesta ja kaupungin työntekijän kehittämisaloitteesta alkunsa saaneella Kaatumisten ehkäisykampanjalla on pyritty vähentämään kaatumisia Kuopiossa. Kampanjan vetäjän ja kaupungin verkostokoordinaattorin Paula Smolanderin mukaan kampanjasta on ollut apua.
– Kaupungin kunnossapitoyksikön näkökulmasta ikäihmisten kaatumisista aiheutuvien korvaushakemusten määrä on selvästi laskusuunnassa.

TULOKSIIN on päästy järjestämällä tilaisuuksia ja tuottamalla materiaaleja, joissa neuvotaan liukastumisesteiden käyttöön ja turvalliseen liikkumiseen liittyvissä asioissa.
– Kaatumiset ja liukastumiset ovat kuin kansantauti, jota voidaan ja kannattaa ehkäistä. Ulkona pahin keli on silloin, kun leudon sään jälkeen tien tai jalkakäytävän pinta äkkiä jäätyy, ja siihen sataa ohut lumikerros.

SMOLANDERIN mukaan kaatumisia tapahtuu kuitenkin ympäri vuoden, ja etenkin ikäihmiset kaatuilevat myös sisätiloissa. Työikäisten kaatumiset eivät ole kampanjoinnista huolimatta vähentyneet.
– Nuorilla ja työikäisillä erityisesti alkoholi tai muut päihteet, liiallinen kiire tai huonosti valitut jalkineet aiheuttavat kaatumisia. Ulkona saatetaan talvella mennä Reinoilla tai muilla liukkailla kengillä, Tervo-Heikkinen kertoo.

KAATUMISTEN ehkäisemiseksi riittävä proteiinin ja energian saanti ja riittävä nesteiden nauttiminen on tärkeää. Liikunnassa eritystä huomiota kannattaa kiinnittää alaraajojen kuntoon ja tasapainoaistiin.
Myös ympäristöön voi itse vaikuttaa: ulkona liukkaalla voi käyttää nastakenkiä tai irrotettavia nastoituksia.
– Piha-alueiden auraus ja hiekoitus tietysti auttaa talvella, mutta myös syksyllä kannattaa huomioida, että märät lehdet pihakiveyksellä ovat yhtä liukkaita, kuin jää talvella, Tervo-Heikkinen huomauttaa.
Sisällä riskitekijöitä ovat ahtaus, alta liukuvat tai käpristyneet matot ja liukkaat märkätilat. Kannattaa siis huolehtia kodin järjestelmällisyydestä ja siisteydestä.

SUURIMMASTA osasta kaatumisia ei seuraa mitään fyysisiä vammoja. Tervo-Heikkisen mukaan ne saattavat kuitenkin lisätä kaatumisen pelkoa, mikä puolestaan saattaa vähentää liikkumista esimerkiksi talvella.
– Tämä puolestaan johtaa toimintakyvyn laskuun, kun liikkuminen on vähäistä ja sitä kautta kaatumisriski vain lisääntyy. Kyse on siis oravanpyörästä, joka pitäisi saada katkaistua.
Smolanderin mukaan vielä ei ole tehty päätöstä Kaatumisten ehkäisykampanjan jatkosta.
– Tähän asti kampanja on saanut hyvän vastaanoton ja monet osallistujat ovat toivoneet toimintaa jokavuotiseksi.

Näin ehkäiset kaatumisia

  • Kaatumisia voidaan ehkäistä. Tärkeää on tunnistaa omat riskitekijät. Hyvä terveys ja ravitsemus, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä turvallinen koti- ja lähiympäristö vähentävät kaatumisriskiä.
  • Liiku riittävästi ja monipuolisesti. Riittävä lihasvoima on edellytys turvalliselle liikkumiselle ja päivittäisistä toiminnoista selviytymiselle.
  • Syö terveellisesti ja huolehdi nesteytyksestä.
  • Käytä liukkaalla kelillä nastoja kengissä. Käytä muutenkin luistamattomia, tukevia, matalakantaisia ja umpinaisia jalkineita.
  • Pidä koti siistinä ja huolehdi piha-alueiden huoltamisesta. Pidä kulkureitit vapaina poistamalla liikkumista haittaavat kynnykset ja liukkaat matot.
  • Huolehdi kaikin puolin terveydestäsi ja elintavoistasi.