Jynkän kaupunginosa kasvaa

Sanna Pulkkinen asuu ja käy töissä Jynkässä. Hänen mielestään kaikki alueella tehtävä uudistus on positiivista. Erityisen iloinen hän on uudesta koulusta, joka näkyy taustalla sekä mahtavista lenkkeilymaastoista. ”Mikäli tänne tulee jossain vaiheessa lisää asukkaita, olisi katuroskiksia hyvä lisätä niin koirankakkapusseja ei löytyisi metsästä. Täällä on kuitenkin paljon koiranomistajia. Muuten täältä löytyy kaikki tarpeellinen.”

Alueelle on suunniteltu asuntoja 1 200 uudelle asukkaalle. Uusi nykyaikainen peruskoulu valmistuu loppukesästä.

Jynkän alue kehittyy voimakkaasti lähivuosina. Alueelle valmistuu syksyllä täysin uusi koulu jonka yhteyteen tulee Jynkän kirjasto ja päiväkoti.
Rauhalahden osayleiskaavaehdotus on esillä kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa ja netissä vielä ensi viikon lauantaihin 27.5. Osayleiskaavaehdotuksessa Rauhalahden leirintäalueen länsiosa ja entinen Hoksopolin alue muutettaisiin asumiskäyttöön ja nykyinen Jynkän ostoskeskus korvattaisiin uudella. Kortteliin tulisi lähipalvelujen lisäksi myös asuntoja kerrostaloihin ja rivitaloihin.
Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen sanoo, että osayleiskaava on nyt ehdotusvaiheessa ja siihen pyydetään tarvittavat lausunnot ja muistutukset määräaikaan mennessä. Mikäli huomautuksissa ei ole merkittäviä ehdotukseen vaikuttavia palautteita, ehdotus pyritään saamaan valtuuston hyväksyttäväksi ensi syksynä. Jos kaavasta valitetaan, valitusten käsittely voi viedä vuodesta kolmeen vuoteen.
– Lopputulos tarkentuu asemakaavoituksessa ja sen suunnittelussa ovat mukana myös paikalliset kiinteistöjen omistajat. Itse rakentaminen menisi 2020-luvun jälkeiselle ajalle.
Romppanen haluaakin muistuttaa, että kyseessä on ehdotus, jossa on tarkasteltu alueen tulevaisuuden kehittämistä ja visioitu, mitä se voisi jatkossa olla. Esimerkiksi ostoskeskus voi säilyä nykyisellään, se voi myös uusiutua tai laajentua, aika näyttää.

Hoksopolin alueelle 900 asukasta

Osayleiskaavaesityksessä suunnitellaan asuntorakentamista noin 1 200 uudelle asukkaalle. Uutta kerros- ja pientaloasumista on suunniteltu pääasiassa entisen leirintäalueen eteläpäähän Kivilammen pohjoispuolelle noin 900 asukkaan verran. Muille täydennysrakentamisalueille palvelukeskustaan ja Rahkamäkeen sijoittuisi noin 250–300 asukasta.
Kivilammen pohjoispuolelle on suunniteltu 4–7 kerroksisia kerrostaloja ja 2-kerroksisia rivitaloja sekä kytkettyjä pientaloja. Kerrostalojen korkeudet madaltuvat rantaa kohti tultaessa. Ajoyhteys alueelle on Kartanonkadulta noin 100 metriä Rauhalahdentien risteyksestä pohjoiseen.
Soikkokujan varrella jo nyt olevien kerrostalojen riviä jatkettaisiin Maitotien varteen asti. Jynkän koulun ja mahdollisen uuden liikerakennuksen väliin kaavaillaan aukiota, jonka reunalle tulisi asuin- ja liikerakennus. Suunnitelmiin sisältyy täydennysrakentamista Rahkamäen alueelle, joka on nykyisin puistoaluetta. Alueelle laaditussa luonnoksessa on noin 30–35 kaksikerroksista rivitaloasuntoa, mikä käsittää noin 100 asukasta.

Eteläpuoli säilyy virkistysalueena

Osayleiskaavassa on tarkasteltu myös Kivilammen eteläpuolen ulkoilu- ja virkistysaluetta, jossa on paljon asukkaiden ja koululaisten käyttämiä lenkkipolkuja ja hiihtolatuja. Tarkastelussa todetaan, että alue on liian hankalaa rakentamiseen ja sen kytkeminen katuverkkoon tulisi kalliiksi. Näiden syiden vuoksi alueen käyttöönottoa ei pidetä kannattavana.

Aina hyvin suosittu alue

Kuopion asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen sanoo, että asuntotoimessa odotetaan jo, että Jynkän alueen tontit saataisiin jakoon ja rakentaminen voisi alkaa mahdollisimman pian. Hänen mukaansa Jynkkä on aina ollut hyvin suosittu alue.
– Rakentaminen ja syksyllä avautuva täysin uusi koulu lisäävät alueen houkuttelevuutta entisestään. Ja varsinkin tämä uusin kerrostalo-rivitaloalue, mikä sinne on suunniteltu on hyvinkin mielenkiintoinen ja houkutteleva.
Myös Romppainen on samoilla linjoilla Hiltusen kanssa. Hän sanoo, että Jynkkä on vanha asuinalue, jossa uusiutumista ei ole juuri tapahtunut.
– Tämä on sitä nykyistä täydennysrakentamista ja olemassa olevien palvelujen kehittämistä. Asukkaan ei tarvitse muuttaa alueen ulkopuolelle päästäkseen toisenlaiseen asumismuotoon. Jynkässä on paljon omakotitaloja ja halutessaan muuttaa sellaisesta pois, uusi koti voi löytyä tutulta alueelta.