Korvauksia vain ykkössatasilla

Pekka Vähäkankaan kilometrikorvaukset olivat viime vuonna 0 euroa. Jarmo Pirhoselle kilometrejä kertyy eniten ja Jari Kyllöselle toiseksi vähiten. Kuva: Juha Poutanen

Viikkosavo selvitti Kuopion johdolle viime vuonna maksettuja kilometrikorvauksia.

Viikkosavo selvitti, kuinka paljon Kuopion kaupungin päättäjille on viime vuoden aikana maksettu kilometrikorvauksia. Selvityksestä käy ilmi, että kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat eivät työajallaan juuri omassa autossa istu.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhoselle maksettiin työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia kilometrikorvauksia viime vuonna yhteensä 2 472,46 euroa, josta noin 220 euroa on aiheutunut kaupunkialueella liikkumisesta. Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen nosti viime vuonna kilometrikorvauksia 295,89 euroa ja Jari Kyllönen vain 138,14 euroa. Pekka Vähäkankaan kilometrikorvaukset sen sijaan olivat viime vuodelta pyöreät nolla euroa.
– Kustannukset ovat syntyneet pääsääntöisesti kaupungin edusvalvontaan liittyviin kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä erilaisten työryhmien kokouksiin osallistumisesta muualla kuin Kuopiossa, kertoo kaupungin hallintojohtaja Heikki Vienola.

Vienolalta saatujen tietojen mukaan työpäivien aikana kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat liikkuvat pääsääntöisesti kävellen, pyörällä ja yhteiskyydeillä. Kaupungilla ei ole johdon käytössä virka-autoa tai autoetua.
– Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen ja apulaiskaupunginjohtajat Jari Kyllönen sekä Pekka Vähäkangas hyödyntävät polkupyöriä liikkumiseen kaupunkialueella. Kyllönen ja Vähäkangas hyödyntävät esimerkiksi kaupungin sähköpyöriä. Satunnaisesti liikkumiseen käytetään omaa autoa sekä taksia.

Toiseksi vähiten kilometrikorvauksia nostanut apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen iloitsee kuullessaan, että kaikilla johdossa kilometrikorvauksia on nostettu vähän.
– Se kertoo siitä, että toimimme itse niin kuin haluaisimme myös kaupunkilaisten toimivan.
Kyllönen kertoo, että hän kulkee töihin pyörällä, kävellen tai bussilla ja siksi hänellä ei ole omaa autoa päivisin edes käytettävissä.
– Autolla ajan vain silloin kun on pakko. Liikkumista minulla tulee päivittäin eri työpisteiden välillä ja ne välit ja keskustan alueella muutenkin liikun aina kävellen tai pyörällä. Kesällä käytän kaupunkipyöriä. Siinä saa samalla sitä kuuluisaa hyötyliikuntaa kokousten välillä.
Apulaiskaupunginjohtaja sanoo, että sähköisten palavereiden yleistyminen on selkeästi vähentänyt pidemmän matkan liikkumisen tarvetta.
– Minusta se on hyvä kehityssuunta. Kyllä se tuntuu turhauttavalle matkustaa kahden tunnin kokouksen takia vaikka Helsinkiin monta tuntia junassa tai lentää, jos juna-aikataulut eivät sovi.

Jari Saarinen nosti viime vuonna kilometrikorvauksia 295,89 eurolla. Kuva: Juha Poutanen