Kunniattomat kuntalaiset

Kesäkuun alussa leimahti Facebookin Puskaradio Kuopio-ryhmässä liekkeihin keskustelu siitä, miksi narkomaanit ja alkoholistit ovat vallanneet Kuopion keskustan Sankarihautausmaan. Peruskysymys kiteytyi tulkintani mukaan siihen, missä päihteidenkäyttäjien tulisi oleskella julkisessa tilassa.
Samaa keskustelua on käyty niin pitkään kuin minä muistan, eikä kysymystä ole pyritty ratkaisemaan kaupungissamme koskaan riittävän määrätietoisella ja rakentavalla tavalla. Moni kärjekäs keskustelija tuntuu unohtaneen, että myös päihderiippuvaisella ihmisellä on olemassa perus- ja ihmisoikeudet. Näitä oikeuksia ei pysty rajoittamaan pelkän epämiellyttävän mielikuvan tai kokemuksen perusteella.
Ilmiö ei ole katoamassa. Huumeriippuvaisten määrä nousee vuosi vuodelta ja yhä useampi aikuinen on tästä syystä asunnoton ja elää kadulla.
En usko, että pystymme pääsemään päihderiippuvaisten häiritsevästä käytöksestä koskaan täysin eroon, mutta meillä on yhteisesti mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten riippuvuuksista kärsivät ihmiset saavat halutessaan mahdollisuuden nousta pois hautausmaan porukoista.
Oma ehdotukseni olisi, että Kuopion kaupunkiin avattaisiin huumeriippuvaisille suunnattuja ja valvottuja käyttöhuoneita. Tämä mahdollistaisi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten neuvonnan ja ohjauksen huumeidenkäyttäjien tukemiseksi sekä monien haittojen ehkäisemiseksi. Samasta paikasta voisi päästä nopealla lähetteellä huumevieroitukseen tai kuntoutukseen.
Toiseksi perustaisin kaupungin keskustan alueelle päihteidenkäyttäjien avoimen kohtaamispaikan, jonne voisi tulla viettämään aikaa, peseytymään sekä hakemaan apua.
Kolmanneksi palkkaisin lisää katutyöntekijöitä, jotka kohtaisivat kadulla ja puistoissa eläviä päihderiippuvaisia ihmisiä. Tämä keventäisi myös poliisin työtä sekä ehkäisisi järjestyshäiriöitä.
En väitä, että näillä kolmella toimenpiteellä kaikki puistot tyhjenisivät paheksuntaa herättävistä kuntalaisista. Paljon on kuitenkin tehtävissä, jos niin haluamme. Hyvinvoivassa kaupungissa kaikki ovat tervetulleita yhteisiin julkisiin tiloihin.

Kirjoittaja on tosielämän mielensäpahoittaja.