Kuopio ensin

Kuuden suuren kaupungin, eli Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun kaupunginjohtajat ilmaisivat keväällä julkaistussa kannanotossaan vastustuksensa hallituksen suunnittelemalle maakuntauudistukselle (HS 27.5.). Kaupunginjohtajien mielestä maakuntauudistus tuhoaa kaupunkien kilpailukyvyn, sillä se vie päätösvaltaa kaupungeista maakuntiin.

Asiaa on nostanut erityisesti Helsingin tuore pormestari Jan Vapaavuori, joka totesi viimeksi viime viikon Helsingin Sanomissa (25.8.), ettei valtiovallan taholta ymmärretä kaupunkien roolia Suomen taloudelle ja kehitykselle.

Viikkosavo pyysi Kuopion vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosta kertomaan kantansa Kuopion ja maakunnan välisestä suhteesta (Viikkosavo 30.8.). Pirhonen asettelee sanansa varoen ja toteaa maakunnan tarvitsevan Kuopiota, mutta muistuttaa, että myös Kuopio hyötyy maakunnasta.

Viikkosavo on historiansa ajan ollut vahvasti Kuopio-keskeinen. Lehden edeltäjä, vuonna 1878 perustettu Savo-lehti oli omana aikanaan Kuopion kaupungin ykköslehti.

Jo lehtemme pitkä historia edellyttää pitämään Kuopion puolta. Kuopion alueen kaupunkilehtenä toimituksellinen linjamme on sisällössämme korostaa Kuopion seutua ja edistää osaltamme kaupunkimme kehitystä. Nostamme esiin kuopiolaisia uutisia, tapahtumia, ihmisiä ja ilmiöitä.

Pohjois-Savon kehitystyössä painopiste on oltava Kuopion kaupunkialueen kehittämisessä. Tämä on paras tapa pitää myös maakunta elävänä. Kuopion ei pidä tyytyä olemaan pelkästään Itä-Suomen,  vaan yksi koko maan merkittävimmistä kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän, koulutuksen ja hyvinvoinnin kaupunkikeskuksista.

Oma mielenkiintoinen kysymyksensä on, miten Kuopion työssäkäyntialueeseen lukeutuva Siilinjärvi jäsentyy Kuopion kasvuun.

 

Kirjoittaja on Viikkosavon ja Kuopion Kaupunkilehden päätoimittaja.