Kuopion jätevesissä eniten amfetamiinia

Huumeita löytyy jätevesistä eniten viikonloppuisin. Kuva: Merja Männikkö

Ekstaasin käyttö kasvaa viikonloppuisin.

Valtakunnalliset jätevesitutkimukset osoittavat, että väestötasolla yhteenlasketun amfetamiinin ja metamfetamiinin, sekä metyleenidioksimetamfetamiinin ja kokaiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa. THL:n jätevesitutkimuksesta käy ilmi, että amfetamiini on koko Suomen ja Kuopionkin jätevesissä eniten tavattu huumausaine. Tilasto on vuodelta 2016. Laajempi tutkimus, jossa Kuopio on mukana tehdään seuraavan kerran tänä vuonna.

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitoksen oikeustoksikologian yksikönpäällikkö Teemu Gunnar sanoo, että huumausaineita käytetään Kuopiossa vähemmän kuin pääkaupunkiseudulla ja muissa eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa.
– Huumeita käytetään Kuopiossa kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi Savonlinnassa tai Joensuussa. Etenkin ekstaasin käyttö kasvaa voimakkaasti viikonloppuisin ja on tyypillisesti ollut 5-10 -kertaista verrattuna arkipäiviin.

KUOPION jätevedessä kulkee samoja huumausaineita kuin muissakin Suomen kaupungeissa. Ainoa poikkeus on kokaiini, jota todettiin vuonna 2016 hyvin vähän.
– Jätevedessä todetaan luonnollisesti myös huumausaineeksi luokiteltuja lääkeaineita, kuten esimerkiksi morfiinia ja metadonia.

VUOSINA 2012, 2014 ja 2016 tehtyjen tulosten perusteella Kuopion huumetilanne on pysynyt tutkittujen aineiden osalta melko stabiilina. Satunnaisesti myös Kuopiossa on todettu lisääntynyttä metamfetamiinin käyttöä.
– Pääpiirteissään Kuopiossa tapahtuva käyttö on hyvin vastaavaa kuin monissa muissakin Suomen kaupungeissa: amfetamiini on tutkituista huumausaineista selkeästi edelleen käytetyin. Metamfetamiinin käyttöä esiintyy sitäkin ja siinä todetaan suurempaa ajallista käytön vaihtelua. Kokaiinin käyttö eroaa siinä mielessä, että se oli hyvin pientä ainakin vielä vuoden 2016 lopulla. Etenkin pääkaupunkiseutuun verrattuna.