Kuopion keskusta muuttuu kaupunkimaisemmaksi

Tässä on yksi vaihtoehtoinen suunnitelma Tulliportinkadun ja Haapaniemenkadun kulmaan nousevalle talolle. Havainnekuva: Arkkitehtipalvelu Oy

Tullinkulman ja Kuopionlahden kongressihotellin suunnittelutyöt ovat loppusuoralla.

Kuopiossa on kaksi kaupunkikuvallisesti keskeistä rakennushanketta, joiden tarkasta toteutustavasta pyritään päättämään tämän vuoden aikana. Kuopionlahden kongressihotellin korkeus on jatkovalmistelussa ja Tullikulman 6–8-kerroksisen rakennushankeen suunnitelmat ovat nyt nähtävillä.

VIIME torstaina julkaistiin tieto, jossa Tullinkulman sekä kongressihotellin kehittäjänä ollut Salpausselän Rakentajat on vaihtanut nimensä Pallas Rakennus Oy:ksi. Nimen vaihtaminen on seurausta Salpausselän Rakentajien omistajanvaihdoksesta, jossa Lappland Hotels -ketjun omistaja Pertti Yliniemi osti Salpausselän rakentajien osakkeet. Tullikulmaa ja kongressihotellia kehitetään nyt Pallas Rakennus Itä-Suomi Oy:n nimissä.

PALLAKSEN hankekehitysjohtaja Kari Niskanen kertoo, että yritys on teettänyt Arkkitehtipalvelulla Tullikulman piirrustukset havainnekuvineen.
– Tullinkulmasta on Arkkitehtipalvelun tekemä suunnitteluluonnos. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta on teetättänyt lisää suunnitteluversioita, kertoo Niskanen.

KUOPION kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen sanoo, että Tullinkulman tontti on kaupunkikuvallisesti arvokas. Tämän vuoksi kaupunki teetätti Pallaksen tekemän arkkitehtiluonnoksen rinnalle muita vaihtoehtoja. Kuulemisten jälkeen kaavoittaja, tontin omistaja ja rakennusliike tekevät suunnitelmat lopullisesta vaihtoehdosta.

KUOPIONLAHDEN kongressihotellin tontinluovutuskilpailun voittanut esitys puolestaan joutui jatkovalmisteluun. Rakennuskompleksi sai palautetta liiallisesta massiivisuudesta ja kerroskorkeudesta.
– Meidän ajatuksen mukaan kaksi noin 20-kerroksista tornitaloa olisivat ilmavia ja tarpeeksi ohuita rungoltaan. Tällöin taakse jäävien talojen järvimaisemat eivät peittyisi. Jos päädyttäisiin matalampaan rakennukseen, siitä tulisi massiivisempi. Silloin taakse jäävien 6-kerroksisten talojen maisemat peittyisivät kokonaan, pohtii Niskanen.

HAVAINNEKUVASTA näkyy, että yli 20-kerroksiset Kuopionlahden talot ovat matalammalla kuin Mölymäelle suunniteltujen tornitalojen lakikorkeus, koska ne ovat korkealla mäen päällä. Niskanen toivoo Kuopiolahdelle sellaista ratkaisua, jossa valitukset eivät hidastaisi kaupungin kehittämistä.
– Mölymäen ja Kuopionlahden tornit antaisivat Kuopiosta kaupunkimaisemman vaikutelman. Tasapainoista kaupunkikuvaa tukevat Lumit-lukion rakentaminen ja tapahtuma-aukio, joka jää Lumitin ja kongressihotellin väliin.

MYÖS kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksessä toimiva Niskanen painottaa, että yksinkertaisin keino elävöittää keskustaa on asukaskasmäärän lisääminen.
– Nämä Kuopionlahden ja Tullikulman hankkeet tuovat lisää asukkaita keskustaan.

TULLINKULMAN luonnokset ovat nyt nähtävillä ja yleisötilaisuus järjestettiin Apajassa eilen tiistaina. Kuopion kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppasen mukaan molemmat rakennushankkeet pyritään saamaan päätöksentekoon tämän vuoden puolella.
– Lausuntojen ja kuulemisten jälkeen valmistelemme esityksiä syksyn aikana sekä Tullikulmasta että kongressihotellista. Kaupunkikuvallisten seikkojen lisäksi meidän on otettava huomioon toiminnalliset seikat ja liikennejärjestelyt, Romppanen sanoo.

Uusi rakennus Tullinkulmaan

Tullinkulman kortteliin on suunniteltu noin 148 asunnon rakennuskokonaisuus.
Korttelin tarkoitus on yhtenäistää kaupunkikuvaa.
Pääkatujen puolella kahden alimman kerroksen toiminnat on varattu liike- ja toimistotiloille.
Korttelin yhtenäistää Ajurinkadun puolelle sijoitettu hieman matalampi asuinrakennus.