Kuopion rooli Suomen idänkaupassa

Idänkauppaan liittyvää rajakauppaa alettiin valmistella 1958 kesäkuussa ja ensimmäiset kaupat teki Turon johtaja Oiva Turunen (vasemmalla). Oikealla kuvassa Veikko Räsänen. Tämä kuva 1970-luvulta. Kuva: Savon Sanomat

Oiva Turunen käynnisti Turun pukujen viennin rajan yli, kirjoittaa Osmo Sihvonen.

Minua pyydettiin aikoinaan laatimaan selvitys Kuopion roolista sotakorvausteollisuudessa. Aihe olisi vaatinut syvällistä ja aikaa vievää tutkimusta, joten en lähtenyt siihen syvällisemmin. Tein kuitenkin muutaman haastattelun mukana olleilta henkilöiltä, joten sain pääpiirteittäistä tietoa tapahtuneesta. Yksi haastatelluista oli konsuli Yrjö Julkunen, joka kertoi myös sodan jälkeisen idänkaupan synnystä.
Julkunen antoi minulle kontaktitietoja Saastamoisella toimineista mukana olleista insinööreistä. Yrjö Julkunen toimi myös sotakorvausasioissa venäjänkielen taitoisena tulkkina.

Insinööri Pentti Koivumäki kertoi haastettelussaan 1989, että Pohjois-Savossa metalliteollisuudessa Ahlström, Hackman ja Saastamoinen toimivat yhdessä alihankkijoina.
Puutalo Oy toimi valtakunnallisena koordinaattorina ja yli 20 tehdasta toimitti taloja. Saastamoisen talotehdas Siikaniemellä oli yksi toimittajista. Saastamoisen vaneritehdas toimitti materiaalia tehtaille. Sotakorvausten loputtua vuonna 1952 tehdas hiljeni. Vuonna 1962 Jugoslaviassa tapahtunut maanjäristys aiheutti Skopljeen toimitettavien talojen vuoksi tilapäisen huipun ja tämän jälkeen toiminta hiipui.

Metalliteollisuudesta insinööri Paavo Hilli kertoi vuonna 1989, että alihankintatöitä oli runsaasti ja vuonna 1949 tehdasta piti laajentaa. Ongelmia tuli, kun sodan aikaan Kontupohjasta tuotiin iso höyrykattila voimalaitokselle ja se piti palauttaa Neuvostoliittoon.
Yrjö Julkunen toimi Saastamoisella työn tutkijana ja siirtyi Turolle myyntityöhön. Hänellä oli Pietarissa syntyneenä laaja tuttavaverkosto rajan takana, jota hän hyödynsi kaupanteossa.

Idänkauppaan liittyvää rajakauppaa alettiin valmistella 1958 kesäkuussa ja ensimmäiset kaupat säilyneiden pöytäkirjojen mukaan teki Turon johtaja Oiva Turunen. Hän osti sillansekaista kangasta ja myi Tenan muovisia sadetakkeja. Toinen kaupantekijä oli Askon johtaja Lasse Wahlroos. Hän osti huonekalukangasta ja myi huonekaluja.
Yrjö Julkunen valmisteli tulevia kauppoja ja kun hän sai tietoa ostettavista tavaroista, hän viestitti Oiva Turuselle. Hän varmisti ostettavien tavaroinen markkinat Suomessa ja antoi sitten Julkuselle luvan kaupantekoon. Näin alkoi Turon pukujen laaja vientiaalto rajan yli ja Suomeen saatiin edullisia sinkkisankkoja, huopasaappaita, haulikoita, pianoja ynnä muita käyttötavaroita.
Kuopiolainen Oiva Turunen oli Suomen idänkaupan pioneeri ja rajakauppa oli vuosikymmeniä merkittävä tekijä Suomen kaupalle ja teollisuudelle. Oiva Turunen oli kuopiolaisen vaatetustehtailun isähahmo. Turon kautta hänen veljensä Heimo Turunen perusti Essilän ja Veijo Koponen Piretan.

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteri ja eläkkeellä oleva kaupunkisuunnittelija.

 

KORJAUS 2.3.2020 klo 10.17: Korjattu kuvatekstiin henkilöiden nimet toisinpäin.