Kuopionlahden asemakaavaan olennaisia muutosehdotuksia

Kuopionlahden asemakaavan havainnekuva. Kuva: Kuopion kaupunki

Muutosehdotukset ovat esillä 17.6.–4.8. välisenä aikana valtuustotalon aukioloaikoina.

Kuopionlahden asemakaavan muutosehdotuksiin (Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit sekä hotelli- ja kongressikeskus) on tehty olennaisia muutoksia lausuntoihin, muistutuksiin sekä tarkentuneisiin tavoitteisiin perustuen kevään 2019 nähtävilläolon jälkeen. Tästä syystä aineisto on päätetty asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavaehdotukset menevät kaupunkirakennelautakuntaan tänään 12.6., jolloin ne on tarkoitus hyväksyä ja asettaa uudelleen nähtäville. Kaavaehdotukset tulevat olemaan uudelleen nähtävillä 17.6.–4.8.2019 valtuustotalon aukioloaikoina kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, osoitteessa Suokatu 42, sekä kaupungin verkkosivuilla: www.kuopio.fi.

Kaavaehdotuksen keskeiset päivitykset ja muutokset koskevat alueen maanalaista pysäköintilaitoskokonaisuutta, joka on jaettu uusissa kaavaehdotuksissa kahteen erilliseen laitokseen: kaupungin yleiseen pysäköintilaitokseen sekä hotelli- ja kongressikeskuksen pysäköintilaitokseen. Molemmista uusista pysäköintilaitoksista pääsee sisäkautta Musiikkikeskukseen myös jatkossa. Alueen pysäköintilaitosmuutokset aiheuttavat jonkin verran muutoksia myös aukio- ja katujärjestelyihin.

Kevään 2019 nähtävilläolon jälkeen myös hotelli- ja kongressikeskuksen suhdetta kaukomaisemaan on tutkittu tarkemmin ja havainnollistettu uusilla havainnekuvaupotuksilla Itkonniemeltä, Lehtonimestä, Kärängän sillalta sekä Puijon tornista.

Edellä kuvattujen muutosten lisäksi kaavaehdotuksiin on tehty lausuntoihin, muistutuksiin ja tarkentuneisiin tavoitteisiin perustuvia kaavateknisiä korjauksia. Lisäksi ehdotuksia on täydennetty muun muassa hotelli- ja kongressikeskuksen varjoanalyysillä ja muilla havainnekuvilla.