Kuopioon avattiin itsemurhien ehkäisykeskus

Kuopion itsemurhien ehkäisykeskukseen voi hakeutua asiakkaaksi muualtakin kuin Kuopiosta. Kuva: Satu Kiiskinen.

Keskukseen voi hakeutua ilman lähetettä.

Kuopion Kriisikeskuksen tiloissa Suokadulla aloitti viime viikolla toimintansa itsemurhien ehkäisykeskus. Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämiä keskuksia on Suomessa kaksi; toinen Helsingissä ja toinen Kuopiossa.

KESKUKSEN tavoitteena on nimensä mukaisesti ehkäistä itsemurhia tarjoamalla tukea ja apua itsetuhoisuudesta kärsiville, itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille. Keskus on matalan kynnyksen maksutonta toimintaa ja paikalle voi mennä ilman lähetettä, varaamalla ajan kriisikeskuksen ajanvarauksen kautta.
– Tärkein kohderyhmämme ovat itsemurhaa yrittäneet, sillä uusiutumisriski on 60–100-prosenttinen. Tavoitteemme on ehkäistä uudet yritykset, Marena Kukkonen Mielenterveysseurasta kertoo.

KUOPIOSSA toimintaa pyörittää kriisityöntekijä Juha Metelinen, joka on tavattavissa Kriisikeskuksen tiloissa 2,5 päivänä viikossa. Hän on työskennellyt itsemurhaa yrittäneiden parissa aiemminkin Linity-projektin kautta. Viimeisen parin vuoden aikana Linity-projekti on auttanut noin sataa asiakasta Kuopiossa.
– Heistä 2/3 oli naisia ja loput miehiä. Itsemurhaa yrittäneistä asiakkaistamme suurin osa oli reilu parikymppisiä. Toiseksi suurin asiakasryhmä oli 40–50-vuotiaat ja kolmanneksi suurin ryhmä ikäihmiset, Metelinen kertoo.

KESKUKSEN toiminta perustuu Sveitsissä kehitettyyn malliin, johon kuuluu kolme tapaamiskertaa asiantuntijan kanssa ja lisäksi yhteydenpitoa kirjeitse kahden vuoden ajan.
– Kyse ei ole varsinaisesti terapiasta, vaan hoitointerventiosta. Ensimmäisellä kerralla pyydämme asiakkaita kertomaan, mikä heidät sai yrittämään itsemurhaa ja se kertomus videoidaan. Seuraavalla kerralla video katsotaan yhdessä ja pyrimme asiakkaan kanssa pääsemään selville tekijöistä, jotka vaikuttivat kriisin syntyyn. Kolmannella kerralla teemme niin sanotun turvakortin, johon kirjaamme suunnitelman vastaavien tilanteiden varalle, Metelinen kertoo.

ITSEMURHIEN ehkäisykeskus on STEAn rahoittamaan toimintaa ja tarkoitus on, että toiminta on pysyvää.
Keskus järjestää myös eri viranomaistahoille koulutusta itsemurhien ehkäisystä.