Kuopioon tulossa 32 uutta ulosottotarkastajan virkaa

Panu Kovalainen kertoo Viikkosavolle, että ulosottovirasto saa uusia virkoja ja ulosottomiehet korvataan ulosottotarkastajilla. Kuva: Ismo Vornanen

Jatkossa perusperintää on tarkoitus hoitaa valtakunnallisesti viidessä toimipaikassa. Varkauden toimipaikkaa ollaan lakkauttamassa.

Alkuvuodesta eduskunta päättää ulosoton rakenneuudistuksesta. Kuopio on saamassa uusia virkoja. Tällä hetkellä Suomessa on 22 ulosottovirastoa, joista muodostetaan valtakunnanviraston kanssa ulosottolaitos. Vuonna 2020 uudistuksessa Suomeen tulee vain yksi suuri ulosottovirasto. Perusperintää hoidetaan tällöin valtakunnallisesti viidessä toimipaikassa, joista yksi sijaitsee Kuopiossa.
Kihlakunnan ulosottomiehistä tulee ulosottoylitarkastajia ja perusperintää hoitavat ulosottotarkastajat.
– Kuopion toimipaikka saa rakenneuudistuksessa vuoden 2020 alusta 32 uutta ulosottotarkastajan virkaa kaupunkiin, kertoo johtava kihlakunnanvouti Panu Kovalainen.

Viestikadulla sijaitsevassa Pohjois-Savon ulosottoviraston Kuopion pääpaikassa on tällä hetkellä 12 ulosottomiestä. Kun mukaan lasketaan Iisalmen ja Varkauden yksiköt, ulosottomiehiä on kaikkiaan 22. Lisäksi Kuopion yksikössä toimii Itä-Suomen erikoisperintä. Erikoisperintää tarvitaan silloin, kun ulosotossa havaitaan omaisuusjärjestelyjä, joilla ulosottoa pyritään välttelemään. Mukaan lukien toimistohenkilöstö ja kihlakunnanvoudit koko virastossa työntekijöitä on 53 henkilöä.
Varkauden toimipaikkaa on esitetty lakkautettavaksi uudistuksessa.

Vuonna 2018 Pohjois-Savon ulosottomiehet käsittelivät 133 943 asiaa ja perivät lähes 48 miljoonaa euroa. Johtavan kihlakunnanvoudin mukaan kiinteistöjen ja osakkeiden realisoinnit ovat Pohjois-Savossa lisääntyneet. Ulosottomiehet valmistelevat itsenäisesti ulosmitattujen kiinteistöjen, autojen ja arvotavaroiden myynnin.
– Ulosottomiehet tekevät itse myyntiesitteet ja arvioivat omaisuuden. Kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja esimerkiksi autojen arvon ja kunnon määritykset voidaan tarvittaessa ottaa ulkopuolisilta, esimerkiksi kiinteistövälittäjiltä. Useimmiten myynti tapahtuu nettihuutokaupassa. Joskus järjestämme perinteisen huutokaupan, kertoo Kovalainen.

Ulosottomies on päätösten täytäntöönpanoviranomainen. Yleisimmät ulosottomiesten työtehtävät liittyvät rahasaatavien perintään. Velkoja hankkii päätöksen tuomioistuimesta, joka määrää velallisen maksuvelvollisuuden. Jos oikeuden tuomiota veloista ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Myös rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja julkisoikeudelliset saatavat kuten verot, peritään ulosotossa. Saatavien perintä päättyy yleensä velan maksamiseen tai varattomuusesteeseen. Ulosottoviranomaisille kuuluu myös häätöjen, turvaamistoimien, luovutus-, kielto- ja tekemisvelvoitteiden sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

Usein ulosottoon joutuneiden ihmisten elämänhallinta on pettänyt työttömyyden, sairauden, päihdeongelmien tai esimerkiksi avioeron vuoksi. Joillekin omaisuuden ulosmittaus on helpotus, koska se käynnistää velkakierteestä selviytymisen.
– Kun joudumme kajoamaan ihmisten henkilökohtaiseen omaisuuteen, nousevat joskus vahvat tunteet pintaan. Käytännön kenttätyö tapahtuu työpareittain. Joskus ulosottomiehet käyttävät poliisin virka-apua, jos tehtävään voi liittyä väkivallan uhkaa. Ulosottomies ei saa provosoitua, vaikka hän joutuu välikätenä ottamaan vastaan rajuja ihmisten purkauksia.

Korjaus 14.1.2019 klo 11.55: Korjattu kuvatekstiin sukunimi.

Pohjois-Savon ulosottovirasto

  • Perintätulos 47 620 000 €
  • 133 943 käsiteltyä asiaa
  • Kiinteistöjen, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myyntejä yhteensä 150 kpl (10/2018 mennessä).
  • Vireille tulleita häätöjä kaikkiaan 308 kpl.
  • Ulosmittauksia yhteensä 39 871 kpl.
  • Tiedot vuodelta 2018.