Kuopiossa joulujuhlat edelleen kouluilla

Juhlissa oppilaita ei velvoiteta uskonnonharjoittamiseen. Kuva: Aulikki Jääskeläinen

Joulukirkot järjestetään erikseen, koulujen oman joulujuhlan lisäksi.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen linjasi marraskuun puolella, ettei peruskoulun joulujuhlaa tai muuta lukukauden päättäjäisjuhlaa tule pitää kirkossa. Tästä johtuen joulujuhlia ympäri Suomen jouduttiin siirtämään pois kirkoista. Asia koskettaa erityisesti pieniä paikkakuntia, sillä isoissa kaupungeissa kirkkoja on enää harvoin käytetty juhlapaikkoina.

Myös Kuopiossa joulujuhlat on järjestetty jo aiemmin muualla, joten linjaus ei aiheuta toimenpiteitä.
– Tietooni ei ole tullut yhtäkään tapausta, jossa joulujuhla järjestettäisiin muualla kuin koululla. Kysyin asiasta vielä erikseen kyläalueilta, eikä niissäkään juhlia pidetä kirkossa, kaupungin opetusjohtaja Leena Auvinen kommentoi.
Kun kysyimme, onko juhlia aiemmin historiassa pidetty kirkoissa, Auvinen ei tarkkaan tiedä. Mutta ei ainakaan hänen muistinsa aikaan.
– Uskoisin, että joulujuhlat on pääsääntöisesti aina järjestetty kouluilla.

Monissa kuopiolaiskouluissa järjestetään koulun oman joulujuhlan lisäksi erikseen joulukirkko.
– Jos tilaisuus on tunnustuksellinen ja siihen liittyy uskonnonharjoittamista, kuten joulukirkko on, silloin oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus valita vaihtoehtoinen tilaisuus tai ohjelma riippumatta siitä, kuuluuko oppilas johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei, Auvinen kommentoi.
Olennaista joulujuhlissa taas on, että niissä voi olla kulttuuriperinteeseen liittyviä, uskontoon viittaavia elementtejä, mutta oppilaita ei voi velvoittaa juhlissa uskonnonharjoittamiseen tai tunnustuksellisuuteen.
– Emme ole lähteneet linjaamaan tai luetteloimaan yksittäisiä ohjelmanumeroita tai niiden määrää, mutta olemme ohjeistaneet kouluja Opetushallituksen ohjeen mukaisesti.