Liikennekuolemien määrä kasvoi Savossa

Kuopion liikenneonnettomuuksissa kuoli vuoden 2018 aikana 6 henkilöä. Kuva: Arkistokuva

Loukkaantuneiden määrä taas väheni.

Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietojen mukaan yhteensä 35 henkilöä vuonna 2018. Loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 517. Alustavien tietojen perusteella kuolleita oli 7 enemmän ja loukkaantuneita 21 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Pohjois-Savossa kuolleiden määrä kasvoi viidellä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2018 Pohjois-Savossa kuoli 13 henkilöä. Loukkaantuneiden määrä laski kaikissa maakunnissa Itä-Suomessa. Eniten loukkaantuneiden määrä laski Pohjois-Savossa; täällä loukkaantuneita oli 12 vähemmän kuin edellisenä vuonna, eli 192 henkilöä marraskuun loppuun mennessä.
– Kuopiossa loukkaantui 83 henkilöä marraskuun loppuun mennessä ja kuoli 6 henkilöä. Koko vuoden loukkaantuneiden määrä tarkentuu vielä, kunhan joulukuukin saadaan mukaan tilastoihin ja kaikki tiedot varmistettua, Tuula Taskinen Liikenneturvalta kertoo.

Yksittäisistä onnettomuuksista tuhoisin Itä-Suomessa oli Kuopiossa sattunut bussiturma, jossa menetti henkensä neljä ihmistä.
– Se vaikutti Kuopion tilastoihin merkittävästi. Sen lisäksi Kuopiossa kuoli kaksi ihmistä. Niistä toinen tapaus oli isostikin uutisoitu iäkkään naisen kuolemantapaus, kun tämä jäi suojatiellä auton alle Kuopion Tasavallankadulla tammikuussa.
Taskinen kommentoi, että nykyisin liikennekuolemia tapahtuu vähemmän taajamassa kuin maanteillä.
– Taajamien liikenneturvallisuutta on saatu kohennettua, mikä on vähentänyt taajamaonnettomuuksia. Mutta tämä suojatieonnettomuus on käypä esimerkki taajamaonnettomuudesta. Maanteillä tapahtuu enemmän kuolemaan johtavia kohtaamisonnettomuuksia. Niitä on osittain vaikeampi estää. Maanteillä kun tapahtuu esimerkiksi näitä henkilöautojen ja raskaan ajoneuvon kohtaamisia, välillä hyvissäkin ajo-olosuhteissa, Taskinen toteaa.
Henkilöauton ja raskaan ajoneuvon yhteentörmäyksissä menehtyi Pohjois-Savossa neljä ihmistä.

Koko maassa tapahtui tammi- ja marraskuun 2018 välisenä aikana tieliikenteessä yhteensä 3 966 henkilövahinko-onnettomuutta. Ennakkotiedon mukaan joulukuun loppuun mennessä menehtyi yhteensä 221 henkilöä, mikä on 11 edellisvuotta vähemmän.