Lyseo on säilyttänyt vanhan sydämensä

Lyseon lukio torin laidalla 1893. Kuva: Victor Barsokevitsch / KUHMU

Carl Ludvig Engelin suunnittelemasta triviaalikoulusta kehittyi vaihe vaiheelta nykyiselleen laajentunut Lyseon rakennus.

Kuopion kivirakennuksista Lyseo on toiseksi vanhin ja ainoita, ellei jopa ainoa, empiretyylinen.
– Rakennushistoriallisen arvon lisäksi sillä on kontekstiin liittyvä suuri arvo, sillä ihmiset muodostavat kotiseudullisia tunnesiteitä ympäristöönsä, aivan erityisesti yleisiin rakennuksiin, Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Mikko Paalanen arvioi.

Aleksanteri I:n vierailu Kuopiossa vuonna 1819 oli ratkaiseva Lyseon rakennuksen syntymisen kannalta, sillä vierailun muistoksi päätettiin rakentaa uudisrakennus silloiselle hevostorille, joka vielä ei ollut muodostunut kaupungin keskukseksi. Piirustukset laati Carl Ludvig Engel, ja rakennus valmistui vuonna 1826. Siinä aloitti toimintansa triviaalikoulu, jonka entiset tilat satamassa Tuhkaniemen kruununpolttimon rakennuksissa olivat palaneet käyttökelvottomiksi.

Triviaalikoulu toimi rakennuksessa vuoden 1843 koulujärjestysuudistukseen asti. Uudistuksen seurauksena Kuopioon perustettiin maan neljäs kimnaasi eli lukio, joka aloitti toimintansa triviaalikoulun entisissä tiloissa. Triviaalikoulusta puolestaan tuli yläalkeiskoulu, ja se muutti Kirkkopuiston itälaidalle paikkaan, jossa nyt sijaitsee Snellmanin koulu.
– Lyseon rakennusta on myöhemmin laajennettu useaan otteeseen, mutta sen perusilme on säilynyt. Syy laajennuksille on luultavammin rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuminen useaan otteeseen, Paalanen sanoo.

Ensimmäisen kerran laajennustarpeeseen törmättiin 1870-luvulla, kun lyseo perustettiin. Laajennusta johti lääninarkkitehti Ferdinand Öhmann. Rakennusta jatkettiin molemmilta puolilta kolmen ikkuna-akselin verran, mutta uudetkin tilat olivat lyseon tarpeisiin ahtaat, ja uudet laajennukset alkoivat jo vuosikymmen myöhemmin.
Puijonkadun varteen kohosi kirjastolle ja voimistelusalille siipirakennus, jonka suunnitteli Georg Wilenius. laajennuksilla pärjättiin vuoteen 1905, jolloin keskustelu tilojen riittämättömyydestä nousi taas esiin. Nyt harkittiin jopa lyseon myymistä kaupungille ja uudisrakennuksen rakentamista toisaalle. Kaupunki tarjosi Lyseosta 100 000 markkaa, mutta hinta katsottiin liian alhaiseksi, minkä lisäksi kaupungin uudisrakentamiseen tarjoama tontti oli maaperältään liejuinen.

Vuonna 1914 Hallikadun puolelle rakennettiin lääninarkkitehti Sigismund von Nandelstadhinin suunnittelema voimistelusali, jota kuitenkin käytettiin luokkahuoneena. Koulun runkoa levennettiin pihan suuntaan, ja itäpäätyyn rakennettiin puoliympyrän muotoinen ulkonema.
Vuonna 1939 rakennusta alettiin laajentaa vielä Väinö Vähäkallion suunnitelman mukaan: pihasivulle tehtiin laajennus ja osittainen korotus. Työt piti välillä keskeyttää ja keskeneräisiin tiloihin majoittaa sotaväkeä. Lyseo pääsi aloittamaan uudistetussa rakennuksessa seuraavana vuonna, tosin se ei vieläkään ollut täysin valmis.

Vuonna 1968 koulurakennuksen ilme sai piristystä, kun ulkoseinät maalattiin alkuperäiseen Engelin aikaiseen värisävyyn. Rakennus peruskorjattiin vuonna 1995 ja julkisivu remontoitiin parin seuraavan vuoden aikana. Engelin suunnittelema koulutalo on yhä rakennuksen ydin.
– Vaikka laajennuksia on tehty näinkin paljon, ilme on pysynyt empirelle uskollisena. Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimuksessa kerroksellisuus koetaan tärkeäksi siinä, missä alkuperäisyyskin, Paalanen kertoo.

Tiesitkö tätä Lyseon lukiosta?

  • Lyseon lukion edeltäjä oli Kuo­pi­on tri­vi­aa­li­kou­lu, joka muutettiin myöhemmin ylä­al­keis­kou­luk­si.
  • En­sim­mäi­se­nä reh­to­ri­na toi­mi J.V. Snell­man.
  • Kou­lu oli en­sim­mäi­nen yli­o­pis­toon joh­ta­va oppi­lai­tos laa­jal­la sisä- ja Itä-Suo­men alu­eel­la.
  • Lyseon lukion sisätiloissa tehtiin korjaustöitä viimeksi viime kesänä.
  • Jutun lähteet: Riekki, Helena. Kuopion Kaupungin Rakennushistoria: Kaupungin Rakentamisvaiheita Vuodesta 1875. Kuopio 2005. Kuopion lyseo 1872–1972. Julkaisija: Kuopion lyseon seniorit 1973.