Moninkertainen maksu ihmetyttää yrittäjiä

Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamista ja ylläpitoa. Tämä kuva kesältä 2016. Kuva: Aija Pirinen

Kaupungin hulevesimaksut herättäneet ihmetystä yrityksissä: ”Miksi maksamme 20-kertaisen summan?”

Kuopion kaupunki on maaliskuusta lähtien postittanut kiinteistöjen käyttäjille hulevesilaskuja. Nyt lähtevät laskut koskevat takautuvasti vuotta 2018. Hulevesilaskun suuruus on yllättänyt osan yrityksistä, sillä liikekäyttöön tarkoitetuilla tonteilla summa on 20-kertainen verrattuna esimerkiksi omakotitalotonttiin.
– En ymmärrä, miksi yrittäjä joutuu maksamaan 20 kertaa suuremman summan. Ennen kun hulevesimaksu oli sisällytetty jätevesimaksuun, niin silloin summa liikkui ykköskympeissä, nyt summa on yritykseni osalta 700 euroa. Saman kokoisella tontilla olevalla omakotitaloasukkaalla maksu on vain 35 euroa. Kyllä moni yrittäjä näkee tämän puhtaana piiloverona, eräs kuopiolaisyrittäjä päivittelee.
Yrittäjä sanoo ymmärtävänsä, että kaikkien on osallistuttava hulevesikustannuksiin. Hän pitää yritysten osuutta kuitenkin kohtuuttomana.
– Eräällä yrittäjäkaverillani on Kuopion liitoskunnassa 5 000 neliön tontti ja hän sai 1400 euron hulevesimaksun. Se on aika paljon.

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen sanoo, että hulevesien hinnoittelussa on huomioitu muun muassa kiinteistön käyttötarkoitus ja tontin pinta-ala. Yritysten suurempi maksu perustuu siihen, että yritystonteilla on yleensä laajoja asfalttikenttiä, mistä hulevettä kertyy paljon.
– Mitä enemmän tontilla on rakennettua alaa, sitä enemmän tulee hulevettä, joka ei imeydy maahan, Heikkinen perustelee.

Kaupunki on postittanut noin 13 000 hulevesilaskua. Tähän saakka laskuista on tehty kaupungille noin 300 valitusta, joista iso osa on yrityksiltä.
– Osa yrityksistä valittaa maksun suuruudesta, osa vastustaa koko maksua, Heikkinen sanoo.
Heikkinen sanoo, että tavoite on ollut, ettei maksu kohtuuttomasti rasittaisi yrityksiä.
– Minulla on sellainen kuva, että yritykset, jotka ovat käyttäneet paljon vettä, ovat tästä uudistuksesta jopa hyötyneet. Mutta toki sellaiset yritykset, joissa vettä käytetään vähän, saattavat kokea muutoksen isona.

Heikkinen sanoo, että hinnoittelussa mallina on käytetty Kuntaliiton ohjeita ja verrattu muiden kaupunkien käytäntöjä.
– Kun vesihuoltolaki aikoinaan muuttui, siinä vaiheessa päätettiin, että kaupunki ottaa kokonaisvastuun hulevesistä. Laki mahdollisti, että hulevesistä voidaan periä erillinen maksu. Meidän tyyppisissä kaupungeissa maksua on päätetty periä. Monissa pienemmissä kunnissa maksua ei peritä, vaan hulevesien hoito kustannetaan verovaroin.

Hulevesimaksujen tiedot kootaan eri viranomaisrekistereistä. Yrittäjäpiireissä on huomattu, että rekisterit eivät kaikilta osin ole ajan tasalla. Esimerkiksi Kuopion Yrittäjät ry. kehottaa jäsenistöään tarkastamaan tiedot ennen maksua.
– Rekisterit eivät kaikilta osin ole ajan tasalla. Voi olla, että tontille on esimerkiksi lähiaikoina rakennettu uutta tai vastaavasti joitain vanhoja rakennuksia purettu. Ne kaikki voivat vaikuttaa maksuun, joten lasku kannattaa tarkistaa. Uskon, että keskeisellä kaupunkialueella rekiesterit ovat parhaassa kunnossa, Heikkinen sanoo.

Mikä hulevesimaksu?

  • Hulevesi on rakennetulla alueella syntyvää sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä eli salaojavettä.
  • Kuopiossa hulevesimaksun käyttöönotosta päätettiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2017 ja maksun määräytymisperusteista kaupunkirakennelautakunnassa 12.12.2018.
  • Hulevesimaksua peritään kaikilta vaikutusalueiden kiinteistöiltä. Kuopion kaupungin hulevesimaksujen ensimmäiset laskutukset käynnistyivät tänä keväänä. Maksu vuodelta 2018 peritään takautuvasti.
  • Hulevesitaksassa on neljä maksuluokkaa. Omakotitaloilla ja vapaa-ajanasunnoilla hulevesimaksu on 35 euroa vuodessa. Rivitaloilla hulevesimaksu on 175 euroa vuodessa ja kerrostaloilla 420 euroa vuodessa. Liike-, toimisto-, tai teollisuusrakennuksilla ym. vastaavilla hulevesimaksu vaihtelee 350–2800 euron välillä.
  • Lisätietoa: kuopio.fi/hulevedet