Nuorisopolitiikkaa 1960-luvulta nykypäiviin

Konttisen liiketalossa toimi aikoinaan nuorisoklubi. Kuva: Emma-Ria Rönkkö

1960-luvulla Kuopion torilla oli valtakunnallisesti huomiota herättäviä nuorisomellakoita, muistelee Osmo Sihvonen.

1960-luvun puolivälissä Kuopiossa oli torilla valtakunnallisesti huomiota herättäviä nuorisomellakoita. Tämä herätti Kuopion päätöksentekijöiden huomion nuorison tilanteeseen ja olosuhteisiin. Ansiokas nuoriso-ohjaaja Juha Antikainen perusti Konttisen liiketaloon nuorisoklubin. ”Entiset nuoret” muistavat tämän nostalgisen klubin, joka antoi mahdollisuuksia monipuolisiin harrastuksiin torilla kyttäilyn sijaan.
Kuopion teininuorisolla oli oma yhdistys, joka julkaisi lehteä ”Proteini”. Toimittajana oli teini Lasse Lehtinen. Hän joutui häränsavuille kirjoituksestaan ja häntä uhkasi jopa erottaminen koulustaan. Rehtori antoi kuitenkin Lassen jatkaa, koska hän oli lahjakas oppilas. Kun Proteinin kirjoitusta nyt lukee, se on kuin sopuisa iltasatu eikä mikään rienaava kirjoitus.
Suokadun alapäässä oli myös Taidekellari, jossa varttuneempi nuoriso viihtyi mm. Pekka Kejosen seurassa. Paavo Lipposenkin muistelmien mukaan hänkin viihtyi siellä.

1970-luvulla nuoriso- ja sosiaali- ja terveyspolitiikka oli valtiovallan puolelta ohjaavaa. Säädettiin lakeja ja normeja. Nuorisoa koskeva lainsäädäntö edellytti mm. kunnallista nuorisotilasuunnitelmaa, jossa vaadittiin 0,5 m2/ nuori. Valtio antoi avustuksia tiloihin.
Nuoriso-ohjaaja Juha Antikaisesta tuli sittemmin nuorisotoimen johtaja. Hänen merkitys Kuopion nuorisotyön kehittämisessä on merkittävä. Juha oli myös läänin nuorisolautakunnan sihteeri ja siinä roolissa hän patisteli kaikkia läänin kuntia kehittämään nuorisotoimintaa.

Nuorisomellakoiden seurauksena alettiin keskustan nuorille suunnitella nuorisotiloja ja alkuun ne toimivat Konttisen talon tiloissa. Niistä jouduttiin luopumaan ja uusia etsittiin. Lopulta, monien vaiheiden jälkeen nuorisokeskus valmistui nykyiselle paikalleen osoitteeseen Kauppakatu 44. Sen areena on kuuluisa esiintymispaikka.

Kuopion nuorisopolitiikka oli aikoinaan valtakunnallisesti näkyvää. Valtakunnallisen Nuorten Palvelu-järjestö perustettiin vuonna 1969 ja toinen valtakunnallinen toimipiste syntyi Kuopioon. Pitkäaikainen kaupungin nuorisosihteeri Pauli Parviainen toimi myöhemmin sen johdossa ja päätoimipiste siirtyi Kuopioon. 1990-luvulla nuorisolautakunta yhdistettiin vapaa-aikalautakuntaan ja 2000-luvulla kasvun- ja oppimisen lautakuntaan. Nuorisotoimen vastuullinen vetäjä on nykyään Jari Väänänen.

1990-luvulla kaupunginvaltuusto järjesti nuorisoa ja sen tilaa koskevan neuvottelun. Tilaisuuden tuloksena valittiin nuorisojärjestöjen ja oppilaitosten edustajista 12-jäseninen raati kehittämään nuorisoa koskevia olosuhteita. Tämä NUPRO-projekti sai aikaan mm. nuorisovaltuuston perustamisen ja tätä kautta myös nuorison osallistumismahdollisuuden muuhun kaupungin päätöksentekoon.
Nyt Kuopiossa on alueellisesti kattava nuorisotilaverkosto ja asiantunteva ohjaajaverkosto. Eksyneitä nuoria tuetaan normaalielämään ja ketään ei jätetä heitteille. Katsellessani tätä katsausta 1960-luvulta nykypäivään, olen iloinen toteutuneesta kehityksestä. Olin itsekin monessa vaiheessa mukana.

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteri ja eläkkeellä oleva kaupunkisuunnittelija.

Osmo Sihvonen