Öljyn tilalle halutaan ilma-vesilämpöpumppu

Haku valtion avustukseen lämmitysmuodon vaihtamiseksi aukesi kuun alussa. Kuopiosta hakemuksia tehty toistaiseksi vain muutamia.

Avustus öljylämmityksestä luopumiseen on yksi konkreettinen toimenpide hallituksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Antero Teittinen
Inka Matilainen

Inka Matilainen

Elokuussa uutisoitiin, kuinka valtio tarjoaa avustusta ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja avustushaku käynnistyi 1.9.

Pirkanmaan ELY-keskuksen keskitetyt ympäristöpalvelut-yksikön ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä kertoo, että hakemuksia on syyskuun alusta saapunut toista tuhatta ympäri maata. Kuopiosta hakemuksia on toistaiseksi tehty vain muutamia.

– Avustushakemuksia on tosiaan saapunut toista tuhatta, joista lähes viisisataa tuli 1.–2.9. välisenä aikana. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä ja päätöksen saamisessa voi kestää useita viikkoja. Olemme pahoillamme siitä.

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa.

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Heikkilä kertoo, että tähän mennessä avustusta on haettu eniten ilma-vesilämpöpumpun asentamiseen.

– Siihen hakemuksia on tullut yhteensä 785 kappaletta. Toiseksi suosituin on maalämpöön siirtyminen, jota varten on tullut yhteensä 299 hakemusta.

Päätöksen saamisessa voi kestää useita viikkoja.

Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti ja sitä voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustus on osa koronakriisin elvytysohjelmaa ja hallituksen ilmastotavoitteiden mukainen konkreettinen toimenpide.

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.

Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut.

Lisätietoa avustuksesta saa Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Keskustelu