”Äitini joutui tapaturman vuoksi vuoteen omaksi”

Maaliskuusta lähtien Anne Sipinen on taistellut viranomaisten kanssa äitinsä kohtelusta. Äidille sattui hoivakodissa tapaturma, jonka vuoksi hän ei enää kävele.

”Yksityisessä hoivakodissa sattuneen tapaturman vuoksi äitini on nyt vuoteensa vanki”, sanoo tytär Anne Sipinen. Hän on tyytyväinen Harjulan vuodeosaston toimintaan. Minna Lyytinen
Ismo Vornanen

Ismo Vornanen

Toimitusjohtajana helsinkiläisessä perheyrityksessä työskentelevä Anne Sipinen käy viikoittain Kuopiossa tapaamassa 88-vuotista äitiään. Viime maaliskuusta lähtien tytär on käyttänyt satoja tunteja vaatiessaan viranomaisia vastuuseen äidin lonkan murtumisesta johtuvan liikuntakyvyttömyyden vuoksi.

Äiti oli kuopiolaisessa hoivakoti Attendo Kalliohovissa kaupungin ostopalvelusopimuksella. Äiti ei pystynyt asumaan enää Niiralan kodissaan ja hän siirrettiin lokakuussa 2019 hoivakotiin. Viikkosavo ei haastattele Sipisen äitiä tämän muistisairauden vuoksi.

– Hoivakoti ja Kuopion kaupunki lupasivat meille tarvittavan hoidon, mutta hoidon taso oli tragedia. Äitini jätettiin yksin, jonka seurauksena hän putosi tuolilta, lonkka murtui ja äidistä tuli vuoteensa vanki. Äitini sai välillä uida ulosteessa eikä muutenkaan hänen hygieniastaan pidetty huolta, kertoo Sipinen.

Omaiset olivat vaatineet äidille turvaranneketta, mutta kun ranneke lopulta annettiin, läheiset totesivat sen rikkinäiseksi. Hoivakodin toiminnassa oli Sipisen mukaan muitakin puutteita.

– Väkivaltainen hoivakodin asukas pääsi tonkimaan äidin tavaroita ja söi tuliaiset, koska äidin ovi oli usein auki. Lupauksista huolimatta äidin lohjennutta hammasta ei paikattu. Työntekijöitä vaihtui ja osa tuli vuokrapalveluista.

Kaupungin virkamies ilmoitti marraskuussa 2019, että hoitopaikkaan ei sijoiteta enää asiakkaita, koska yksikössä on hoitajavaje.

Miksi kaupunki tekee ostopalveluyhteistyötä tällä tavoin toimivan yrityksen kanssa?

Anne Sipinen

– Silti äitimme oli sijoitettu yksikköön. Äitini tarvitsi myös pyörätuolin. Soitimme itse Kuopion apuvälinelainaamoon. Kun veljeni meni hakemaan sitä ja hän sai kuulla, että hoivakoti oli kuitannut äidin sotulla pyörätuolin. Se ei kuitenkaan ollut äidin käytössä, vaan jollakin muulla asiakkaalla.

Omaisten mielestä hoitajat myös puhuttelivat asukkaita epäkohteliaasti.

– Kun asukas pyysi vessaan, hoitaja tokaisi, että ”tee vaippaan”. Ihmettelen, miksi valvova taho, Kuopion kaupunki ei reagoi vanhusten huonoon kohteluun.

Tilanne kärjistyi lopullisesti, kun Sipisen äiti jätettiin yksin ruokatilaan tavalliselle tuolille, vaikka hän olisi tarvinnut pyörätuolia.

– Äitini jäi yksin tavalliselle tuolille ruokailutilaan ja hän tipahti lattialle. Hänet kiidätettiin KYSin leikkauspöydälle. Lonkka ja olkapää olivat murtuneet. Hoitaja valitteli puhelimessa, ettei täällä ole resursseja valvoa aina ruokalaa, kun asiakkaiden hälytyskellot soivat koko ajan.

Äidin kunto romahti leikkauksen jälkeen ja hänet siirrettiin Harjulan vuodeosastolle. Omaiset arvioivat, että Harjulan hoidon taso on aivan eri luokkaa kuin aiemmin yksityisessä hoivakodissa.

– Vaadimme korvauksia ja viranomaisia vastuuseen. Miksi kaupunki tekee ostopalveluyhteistyötä tällä tavoin toimivan yrityksen kanssa?

Itä- ja Keski-Suomen aluejohtaja ja valmiusjohtaja Tuija Haatainen Attendosta toteaa Viikkosavolle, ettei yhtiö voi ottaa kantaa yksittäisen asiakkaan tilanteisiin.

– Attendon Kalliohovi yksiköstä on annettu selvitykset useammalle viranomaiselle ja selvitysten perusteella olemme saaneet päätökset, että asia ei aiheuta enempää toimenpiteitä, Haatainen toteaa sähköpostivastauksessaan.

– Yleisesti ottaen kiinnitämme huomiota yksiköissämme asukkaiden arjessa turvallisuuteen ja pyrimme estämään kaikin hoivatyön keinoin mahdolliset tapaturmat, mutta aina silti niitä voi sattua. Tämä on aina valitettavaa, Haatainen jatkaa.

Viikkosavo on nähnyt hoivakodin vastineen omaisten tekemään korvaushakemukseen. Vastineessa hoivakoti toteaa kyseessä olleen ikävä tapaturma, joka ei johtunut hoivakodin laiminlöynneistä.

Hoivakoti myös toteaa vastineessa, ettei heillä ollut lääkärin kirjausta äidin tarvitsemasta pyörätuolista.

– Olisiko meidän omaisten pitänyt siitäkin tajuta pyytää lääkärin lausunto. Eikö tällaisten hoitotarpeiden arvio kuuluu hoivakodin ammattilaisille, Sipilä ihmettelee.

Omaiset ovat tehneet kantelun Kuopion kaupungille, korvausvaateen palvelutalolle, rikosilmoituksen ja kantelun aluehallintovirastolle. Viranomaiset ovat vedonneet siihen, että hoitajamitoitus hoitoyksikössä täyttyy.

– Onko hoivakodissa oikeus kohdella asukkaita miten vaan, jos hoitajamitoitus täyttyy? Olemme olleet yhteydessä eduskunnan oikeusasiamieheen, enkä sulje pois käräjäoikeuttakaan. Äidille on aiheutunut pysyvä vakava vamma hoivakodissa sattuneen tapaturman seurauksena. Elämme sentään oikeusvaltiossa, jossa vanhuksellakin on oikeudet.

Myös Helsingin Sanomat julkaisi Sipisen haastattelun samasta aiheesta 31.1.

Vanhuspalvelut

Miten kaupunki valvoo vanhuspalvelujaan?

Kaupungin ostamien vanhusten asumispalvelujen valvonnasta vastaava valvontatarkastaja Kauko Pursiainen toteaa yleisellä tasolla, että vanhuspalveluissa laitoksissa ja palvelutaloissa kaatumisia sattuu jonkin verran, vaikka hoitajamitoitukset olisivat kunnossa. Pursiaisen mukaan täydellistä vierihoitoa ei ole millään vanhustenhuollon sektorilla.

– Joskus hoitajia voi olla tarpeellinen määrä paikalla, mutta silti yhdellä hetkellä huomio hoitajilla on muissa tehtävissä ja sattuu onnettomuus. Toisaalta itsemääräämisoikeus ja liikkumisvapaus ovat periaatteita, joiden vuoksi geriatrit eivät kovin usein määrää asiakkaan sitomista pyörätuoliin. Liikkumisvapaus on yksi ihmisen perusoikeuksista. Liikkumisvapaudella on myös vanhuksen kuntoa ylläpitävä vaikutus, pohdiskelee Pursiainen.

Pursiaisen mukaan vanhushuollon asumispalvelut ovat paljon kehittyneet vuoden 2019 esille nousseen julkisen keskustelun jälkeen. Keskustelussa ruodittiin yksityisten hoivakotien puutteita.

Anne Sipisen toimittajalle esittelemässä AVI:n lausunnossa todetaan, että kyseisen hoitoyksikön on kiinnitettävä erityistä huomiota asiakkaiden turvallisuuteen ja omavalvonnan keinoin puututtava asiakasturvallisuutta vaarantaviin seikkoihin, mutta kantelu ei aiheita muita toimenpiteitä.

Kommentoi