"Kaupungilla ei ole resursseja varmistaa altaiden käyttäjäturvallisuutta"

Vertaisohjaajien pitämät vesijumpparyhmät lakkautettiin Kuopiossa parin päivän varoitusajalla palvelualueiden eripuran vuoksi.

Vertaisohjaaja Anja Kaitokari hämmästelee, miksi kaupunki sulki Suokadun ja kahden muun palvelutalon ovet järjestöiltä: ”Eikö kaupungille kelpaa maksuton liikunnanohjaus.” Ismo Vornanen
Ismo Vornanen

Ismo Vornanen

Reumayhdistyksen hallituksen jäsen ja kaupungin kouluttama vertaisohjaaja Anja Kaitokari oli järkyttynyt saadessaan sähköpostiviestin viime perjantaina. Viestissä kaupunki ilmoitti parin rivin tiedotteella ja parin päivän varoitusajalla, että Suokadun, Leväsen ja Pujonlaakson toimintakeskuksien allasjumpparyhmät päättyvät maanantaina 15.2. Ilmoitusta perusteltiin epämääräisesti: ”Kaupungilla ei ole resursseja varmistaa altaiden käyttäjäturvallisuutta.” Tässä ei viitata koronaan, vaan muihin turvallisuustekijöihin.

Kaitokari on täysin ymmällään, miten on mahdollista vedota turvallisuuteen, kun vertaisohjaajiksi koulutetut henkilöt ovat vuosikausia vastanneet ryhmiensä turvallisuudesta. Ohjaajat vetävät ryhmiä ilmaiseksi ja osallistujat maksavat 4,50 euron maksun harjoituskerrasta.

– Itse olen ollut kymmenkunta vuotta vertaisohjaajana. Turvallisuusasioissa meitä on koulutettu ja olemme itse huolehtineet ryhmien turvallisuudesta. Palkatta olen työskennellyt ja omilla kustannuksilla matkustanut jumppapaikoille. Nämä ryhmät ovat ainoa henkireikä ja kunnon ylläpitämiskeino lukuisille diabeetikoille, reumapotilaille ja muille pitkäaikaissairaille. Näillä ihmisillä ei ole voimavaroja käydä julkisissa uimahalleissa, suree Kaitokari.

Tiedotteen allekirjoittaja, perusturvan palvelualueen palveluesimies Ulla Reiman sanoo, että he ovat siirtäneet potilasryhmät virkamiespäätöksellä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Myös altaiden vuokrarahat on ohjattu hyvinvoinnin palvelualueelle. Perusturvan palvelualueella on koettu, että allasjumpparyhmät kuuluvat hallinnollisesti terveyden edistäminen palveluihin.

Nyt noin 130 vertaisohjaajan työpanos jää käyttämättä. Jo vuonna 2015 Alavan toimintakeskuksen allasjumpat oli siirretty hyvinvoinnin palvelualueen vastuulle. Alavan yksikön allastoiminta lakkautettiin viime syksynä turvallisuussyistä. Nyt hyvinvointisektori ei ota naapuripalvelualueen lakkautettuja kolmen palvelukeskuksen allasjumppapaikkaa vastuulleen, koska olettaa näissäkin paikoissa olevan turvallisuusriskejä.

Omituiseksi asetelman tekee se, että perusturvassa samaa toimintaa ei ole koettu turvallisuusriskiksi. Palveluesimies Reiman on vastannut toiminnasta, mutta ei hän tai kukaan mukaan virkamies ole valvonut altaan reunalla vertaisohjaajien jumppia. Kyse lienee siitä, että toisella palvelualueella luotetaan vertaisohjaajaan ja toisessa ei.

Kuka vastaa, jos joku ohjattavista saisi sairaskohtauksen.

Kati Vähäsarja

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen katsoo vastuun toiminnan lakkauttamisesta olevan perusturvan palvelualueella, koska se on irtisanonut altaiden vuokrasopimuksen.

– Kyse ei ole pelkistä vuokrarahoista. Meiltä puuttuu allasjumppiin toimintamalli ja resursointi asiakasturvallisuutta varten. En tiedä, miten asiakasturvallisuus on hoidettu perusturvassa.

Hentunen ei osannut yksityiskohtaisesti määritellä, mitä nämä turvallisuusvaatimukset olivat mutta hän pyysi ottamaan yhteyttä kansalaistoiminnan palvelupäällikköön Kati Vähäsarjaan. Vähäsarja vetoaa turvallisuusviraston (Tukes) määräyksiin.

– Meillä ei ole ohjaajaresursseja valvontaan. Vertaisohjaajat ovat itsekin vanhoja ja kuka vastaa, jos joku ohjattavista saisi sairaskohtauksen. Mielestäni emme ole toiselta palvelualueelta vuokrarahoja saaneet. He ovat joka tapauksessa irtisanoneet ryhmien käyttämät altaat. Kyllä tämä vähän pattitilanteelta tuntuu, mutta hyvä että asia nousee keskusteluun.

Tausta

Tästä on kyse

Perjantaina 12.2 Kuopion kaupunki ilmoitti, että Suokadun, Puijonlaakson ja Leväsen yhdistysten käyttämät allasvuorot loppuvat 15.2 maanantaina.

Aiemmin ryhmät olivat perusturvan palvelualueen vastuulla.

Perusturva halusi siirtää allasryhmät hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Siirtoon hyvinvointi ei suostu, koska sen käsityksen mukaan palvelualueella ei ole resursseja varmistaa altaiden käyttäjien turvallisuutta.

Nyt pitkäaikaissairailla ei ole mahdollisuutta osallistua kuntouttaviin vesijumppiin.

Kommentti

Perusturvan ja terveyden palvelualue hoitaa sairaat ja hyvinvoinnin palvelualue vastaa nimensä mukaisesti terveiden ja pitkäaikaissairaiden hyvinvoinnin edistämisestä. Tämän vuoksi perusturva halusi siirtää potilasjärjestöjen allasjumppa-asiakkaat hyvinvointipuolelle eli oikeaan kustannuspaikkaan. Budjetoidut vuokrarahat olisivat menossa perässä.

Nyt kuitenkin hyvinvoinnin palvelualueelta tiedotetaan, ettei heillä ole resursseja turvallisuussyistä ottaa ryhmiä vastaan. Samasta palvelusta kahdella eri palvelualueella näyttävät olevan täysin erilaiset turvallisuuskäsitykset. Sotku kuulostaa hallintojen väliseltä riidalta. Syyttömien sairaiden etu on jäänyt sivuseikaksi. Jos virkamiespomot ovat umpikujassa, tilausta olisi poliittiselle johtajuudelle. Muuten kansa saa taas hyvän syyn irvailla, eikö hyvän elämän pääkaupungille kelpaa ilmainen vapaaehtoistyö.

Ismo Vornanen

Kommentoi