Mirja Kärnän Käsiteanalyysi henkisestä älykkyydestä -niminen pro gradu on juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteen laitoksella. Aija Pirinen

Suomesta Espanjaan kävellyt Mirja Kärnä työstää nyt tietokirjaa henkisestä älykkyydestä: "Henkinen älykkyys kasvattaa elämänlaatua”

Mirja Kärnä teki myös aiheesta pro gradu -tutkielman.

Aija Pirinen

Aija Pirinen

Kuopiolainen Mirja Kärnä nousi vuonna 2013 suomalaislehtien otsikoihin kävelemällä Suomesta Espanjaan. Seitsemän kuukautta kestäneen matkan tarkoitus oli löytää aineksia onneen ja sisäiseen hyvinvointiin. Jo tätä ennen Kärnä oli tehnyt kolme pitkää vaellusta Espanjassa ja Ranskassa.

– Vaellukset vaikuttivat merkittävästi omaan hyvinvointiini. Ne eivät olleet mitään mukavia tai helppoja matkoja, mutta ne vahvistivat yhteyttä itseeni. Pitkillä yksin tehdyillä vaelluksilla alkaa nousta pintaan asioita, jotka ovat painuneet syvälle sisimpään, Kärnä sanoo.

Viimeisimmällä vaelluksellaan Kärnä tapasi naisen, jolta hän ensimmäistä kertaa kuuli termin henkinen älykkyys. Kärnä kiinnostui aiheesta niin paljon, että päätti tehdä siitä gradun. Kärnän Käsiteanalyysi henkisestä älykkyydestä -niminen gradu on juuri julkaistu ja parhaillaan Kärnä työstää aiheesta myös tietokirjaa.

Tavallisesti älykkyys liitetään matemaattis-loogiseen älykkyyteen. Viime vuosina on alettu puhua myös tunneälystä ja sen merkityksestä erityisesti työhyvinvointiin.

2000-luvulta lähtien akateemisessa keskustelussa ja tutkimuksissa on alkanut myös esiintyä termi henkinen älykkyys.

Mutta mitä sitten on henkinen älykkyys?

Isot elämänmuutokset voivat luoda pohjaa henkisen älykkyyden kehitykselle.

Mirja Kärnä

– Henkinen älykkyys on vielä tunneälyä syvempi ulottuvuus. Se on enemmän kokemuksellinen kuin käsittein kuvattava asia, Kärnä sanoo.

Henkisellä älykkyydellä tarkoitetaan ihmisen syvää yhteyttä itseensä, toisiin ja elämän henkiseen puoleen. Se on ihmisen synnynnäinen ominaisuus, jota voi myös harjoittelemalla vahvistaa.

– Kun ihmisen yhteys omaan itseensä vahvistuu, vahvistuu myös henkinen älykkyys. Henkinen älykkyys edellyttää hiljaisuutta ja ajatuksista irti päästämistä, Kärnä sanoo.

Kärnä sanoo, että henkistä älykkyyttä ei tule sekoittaa uskonnollisuuteen. Päinvastoin funtamentalistisesti johonkin yksittäiseen uskontoon suhtautuminen voi rajoittaa henkisen älykkyyden kehittymistä.

– Henkinen älykkyys on joustavuutta ja avoimuutta. Ja sen myöntämistä, että elämän mysteeri jää osin arvoitukseksi. Se on irtipäästämistä elämän varrella syntyneistä uskomuksista, jotka rajoittavat ihmisen kasvua ja kehitystä.

Mirja Kärnän Espanjan-vaelluksesta tehtiin juttuja useisiin suomalaislehtiin. Pirjo Nenola

Kärnä sanoo, että usein henkisen älykkyyden kehittymistä edeltää joku muutos tai elämän kriisitilanne.

– Elämän isot muutokset romuttavat ihmisen uskomusrakenteita ja laittavat ihmisen rakentamaan itsensä uudelleen. Isot elämänmuutokset voivat luoda pohjaa henkisen älykkyyden kehitykselle.

Henkisen älykkyyden kehittyminen vaatii usein myös omistautumista sisäiselle tutkiskelulle.

– Jollekin se voi tarkoittaa henkisten harjoitusten, kuten meditaation tekemistä. Toiselle taas kävelyä luonnossa. Oleellista on, että pääsee irti ajatuksistaan.

Gradussaan ja työstön alla olevassa tietokirjassaan Kärnä kertoo henkisen älykkyyden merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.

– Henkinen älykkyys kasvattaa ihmisen henkistä pääomaa ja elämänlaatua. Se mahdollistaa ihmisen kehittymisen ja arvopohjaisen ja visionäärisen toiminnan. Henkinen älykkyys luo yhteiskuntaan vakautta ja kestävyyttä.

Kärnän gradu julkaistiin Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella. Monet ovat ihmetelleet, miten henkinen älykkyys liittyy kauppatieteisiin. Kärnän mielestä paljonkin.

– Organisaatioiden taloudellinenkin menestys perustuu yksilöiden hyvinvointiin ja kestävään yhteiskuntaan. Ihmisten tietoisuus eettisyydestä ja arvopohjaisuudesta vahvistuu jatkuvasti.

Kuka?

Mirja Kärnä

Tuli tunnetuksi kävelemällä lähes 4000 kilometriä Suomesta Espanjaan.

Tehnyt sitä ennen kolme muuta pitkää vaellusta.

Valmistui juuri kauppatieteiden maisteriksi.

Teki gradunsa henkisestä älykkyydestä ja työstää aiheesta nyt tietokirjaa.

Kärnä pitää aiheesta myös verkkokurssin Snellman-kesäyliopistolla.

Etusivulla nyt