Virkamiehet yrityksien rajapinnoilla

Kuopion kaupungilla oli digitaalinen kaupunkisuunnittelun hanke DigiPAVe1. Hanke loppui, syntyi jatkohanke DigiPAVe2. Pari kaupungin työntekijää ovat lisäksi olleet perustamassa digipalveluyritystä.

Kuopion monimutkaistuva palvelutarve edellyttää digitaalisia työkaluja, joita kaupunki on kehittämässä. Juha Poutanen
Ismo Vornanen

Ismo Vornanen

Kuopion kaupungin tilapalveluissa työskenteli aiemmin yhdyskuntasuunnittelun dosentti, arkkitehti Emilia Rönkkö. Hän edisti digitaalisen tietopohjan ja palvelutarpeiden ennakointia parantavaa analytiikkaa päätöksenteon ja valmistelun pohjaksi. Ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta kutsuttiin DigiPAVe1:ksi ja se päättyi vuonna 31.12.2018.

Vuonna 2019 helmikuussa rekisteröitiin kaupparekisteriin digitaalisia työkaluja varhaiskasvatukseen tuottava Locia Solutions Oy. Locian yksi kuudesta perustajajäsenestä on Kuopion kaupungin toimitilajohtaja Hannu Väänänen. Emilia Rönkköstä tuli toimitusjohtaja.

Rönkkö kertoo lopettaneensa työt kaupungilla toukokuussa 2019 ja aloittaneensa toimitusjohtajana Lociassa kesäkuussa 2019. Rönkkö pyysi mukaan myöhemmin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Antti Kivelän kuntakentän tuntevana neuvonantajana.

– Olin tuonut yliopistomaailmasta osaamiseni Kuopion kaupungille. Halusin jatkaa hankkeen päätyttyä yrityksessäni kaupunkisuunnittelun prosessien kehittämistä ennakoivaa kaupunkisuunnittelua varten. Asiakkaana on ollut Helsingin kaupunki. Kuopio ei ole ollut edes kiinnostunut palveluksistani, sanoo toimitusjohtaja Rönkkö.

Kaupunki jatkoi omien digipalveluidensa kehittämistä digipalveluiden jatko-ohjelmalla, johon sai valtionvarainministeriön rahoitusta. DigiPAVe2 -hankkeeseen Kuopion rinnalle tulivat Helsinki ja Turku ja hankkeen budjetti oli 2,6 miljoonaa euroa. Työtä toteutti Kuopion kaupungin kilpailutuksen jälkeen yritys nimeltä Vastuu Group Oy. Viime helmikuussa kilpailutuksen jälkeen Vastuu pyysi Rönkön Locialta asiantuntijapalveluita yritykseltä yritykselle toimeksiantona.

Väänänen omisti Lociaa 18,7 % osuudella. Kivelällä oli pieni 7,4 % osakkuussiivu, joka ei näkynyt 1.4. päivitetyssä kaupungin sidonnaisuusilmoituksessa.

Sidonnaisuusvelvoite koskee myös yritystä, jossa on osakkaana kaupungin työntekijöitä. Vesa Toivanen

Kuopion kaupunginlakimies Vesa Toivanen sanoo, että kaupunki on kiinnittänyt aiemmin huomiota, miten ympäristöministeriön rahoituksella toimineesta hankkeesta on tullut yksityinen yritys sekä kilpailutukseen liittyviin seikkoihin.

– Sidonnaisuusvelvoite koskee myös yritystä, jossa on osakkaana kaupungin työntekijöitä tai luottamushenkilöitä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös omaisuutta ja omistusosuuksia, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten, määrittelee Toivanen.

Toivasen mukaan merkittävän omistusosuuden viitearvona voidaan pitää osake- tai muuta omistusta, joka antaa yli 20 prosentin äänivallan. Tältä osin esitetyt Kivelän ja Väänäsen omistusosuudet eivät ylitä ilmoituskynnystä.

Väänänen ei näe roolissaan kaupungin viranhaltijana mitään ristiriitaa, miksi hän ei voisi olla perustamassa samalla startup-yritystä pienosakkaana kuten Locian tapauksessa.

– Aikoinaan osakkeita merkittäessä olin varmistanut lainoppineilta oman tilanteeni. Yksityishenkilön ollessa omistajana yrityksessä pienellä osuudella ei synny automaattisesti sidonnaisuuksia. Ristiriitaa syntyisi, jos vastuuhenkilö saisi korvausta työpanoksestaan.

Väänäsen mukaan Kuopion keskeisinä menestystekijöinä ovat jatkossakin uudet syntyvät yritykset ja startupit.

– Niitä kannattaa jokaisen kuopiolaisen kykyjensä mukaan tukea niin rahallisesti kuin omalla osaamisellaan. Niissä ovat jatkossa meidän lapsiemme uudet työpaikat.

DigiPAVe hankkeesta on tehty sisäinen tarkastus ja tarkastusraportti, josta selviää kuinka Digipave jatkaa elämäänsä kuntien toisena hankkeena DigiPAVe2:ssa. Viikkosavo on saanut tarkastuskertomuksen nähtäväkseen eikä asetelmassa sen mukaan ole juridisia ongelmia.

Kivelä ei näe myöskään ongelmaa olla pienosakkaana kuopiolaisessa startup-yrityksessä. Hän ei kuulu yritykseen hallintoon eikä ole yrityksessä päättävässä asemassa.

– Minusta on tärkeä tukea kuopiolaista yrittäjyyttä, vaikka startup -yritykseen sijoittaminen on aina riskialtista. Osakkuus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piirin eikä sillä ole merkitystä luottamustehtävien hoidossa. Ymmärrän kyllä, että kaupunginhallituksen jäsenten taloudellinen toiminta kiinnostaa ihmisiä. Päivitin muuttuneiden luottamustehtävien ja Locian tiedot kohdalleni, tullevat kaupungin sivuille näkyviin jahka tarkastustoimi taulukkoa uusii, Kivelä toteaa.

Yksi hallintoprosessin sivujuonne on se, että DigiPAVe2 hanketta valmisteli 1.7. 2020 kaupunginhallitukselle kaupunkisuunnittelija Jussi Niilahti. Alihankkijaksi valikoitui Platform of Trust Oy, joka oli Vastuu Group Oy:n omistama tytäryhtiö. Niilahti esiintyy kuitenkin jo 31.8. 2020 uudessa työssä Platform of Trustin hankejohtajana.

– Siirryin kaupungilta Platform of Trustiin, koska tällaiset kompleksiset projektit vaativat erityisosaamista. Sain apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllöseltä siirtoon työloman marraskuun 2021 loppuun asti. Usean kunnan avoimen hankkeen kilpailutuksen hoiti kaupungin omistama hankintapalveluyksikkö Sansia Oy. Itse olin apuna valmistelussa.

KORJAUS 28.4.2021 KLO 6.09: Korjattu Antti Kivelän sitaatista viimeinen lause muotoon: "Päivitin muuttuneiden luottamustehtävien ja Locian tiedot kohdalleni, tullevat kaupungin sivuille näkyviin jahka tarkastustoimi taulukkoa uusii".

Kommentti

Kulttuurissa pientä viillaamista

Kansalaisissa herää kysymyksiä, jos virkamies palvelee kahta herraa, yksityistä ja julkista sektoria. Tästä sukkuloinnista on ollut paljon puhetta yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välillä. Jos virkamies on vastuullisessa tehtävässä kaupungin hankkeissa ja on perustamassa samalle toimialalle yritystä, astelma herättää pohdintoja, vaikka asiat olisivat juridisesti oikein.

Voiko kunnan palveluksessa saatua tietoa käyttää hyväksi ja kuluuko energia muihinkin asioihin kuin viran vaatimaan perustehtävään? Jos taas valmistelija pyörittelee kilpailutusta ja on heti perään voittaneen alihankkijan palkkalistoilla, herättäähän sekin kysymyksiä.

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösellä lienee hyvät perustelut, kun hän on laskenut kaupungin työntekijän yrityksen palvelukseen. Tämä juttu tähtää siihen, että laajassa hankemaailmassa, viranhaltijat ottaisivat jatkossa huomioon mahdolliset rooliristiriidat. Kaupungin organisaatioon on levinnyt myös kulttuuri, jossa virkoihin nimitetään puskista ihmisiä ilman sisäistä hakua. Näistä puhutaan alempien virkamiesten kahvipöydissä ja asiaa olisi syytä myös vastuujohtajien pohtia.

Ismo Vornanen

Kommentoi