Tietokoneiden hinta laski puolella, kun niitä ei hankittu kaupungin omistamasta yhtiöstä

Lukio-opetuspäällikkö: ”Kuopion lukiot säästivät 3 vuodessa 1,6 miljoonaa euroa, kun eivät ostaneet tietokoneita Istekiltä.” Istekillä on selitys.

Saataisiinko oikeasti miljoonien säästöt, jos kaikki kaupungin tietokoneet ja muut pienhankinnat kilpailutettaisiin sen sijaan, että hankinnat tehdään kaupungin omistamista yhtiöistä? Kaisa Estola-Haaranen
Ismo Vornanen

Ismo Vornanen

Kuopion kaupungin sisällä nousee ajoittain kovaa kritiikkiä kaupungin omistamien yhtiöiden palvelujen hinnoittelusta. Arvostelu kohdistuu esimerkiksi ruoka- ja kiinteistöpalveluja tuottavaan Servicaan ja tietojärjestelmiä tarjoavaan Istekkiin. Kyseiset yhtiöt ovat useiden eri kuntien ja sairaanhoitopiirin omistuksessa. Järjestelmä on rakennettu siten, että kaupungin eri yksiköiden edellytetään ostavan palvelunsa niistä.

Kuopion lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormunen antaa yhden esimerkin Istekin hinnoittelusta. Kuopion lukiokoulutus kilpailutti 2400 lukiolaisen leasing-tietokoneen. Koneita ei hankittu suoraan Istekistä, kuten virallinen etiketti olisi edellyttänyt. Kilpailutuksen seurauksena hinta putosi yli puolella.

– Istekissä jokaisesta kouluun hankitusta tietokoneesta olisi pitänyt maksaa vuokraa 34 euroa kuukaudessa. Kun järjestin Sansian kanssa uuden kilpailutuksen tietokoneen kuukausihinnaksi tuli 14,89 euroa ja saimme lisäksi kattavan tuki- ja neuvontapalvelun. Kolmessa vuodessa säästimme kilpailutuksella 1,6 miljoonaa euroa, väittää Sormunen.

Siilinjärven lukiotoimi seurasi esimerkkiä ja hankki tietokoneensa samassa kilpailutuksessa, vaikka naapurikunta on myös Istekin omistaja. Sormunen oli varmistanut kaupungin lakimieheltä, että kaupungin yksiköllä on juridinen oikeus tehdä hankintoja Istekin ulkopuolelta, vaikka sitä ei hänen mukaansa katsota hyvällä kaupungin hallinnossa.

– Minun on hyvin vaikea virkamiehenä ja veronmaksajana tehdä puolet kalliimpia ostoja, vaikka kyseessä on kaupungin oma firma.

Sormunen pohtii, millainen säästö olisi saatu aikaan, jos kaikki kaupungin tietokoneet olisi kilpailutettu vastaavalla tavalla, mitä tehtiin Kuopion lukiotoimessa. Kaupunki itse kannustaa hankintakeskustelua puhumalla strategisesta ”resurssiviisas -ajattelusta”. Kuntien omistamien yhtiöiden valvonta sekä yhtiöiden lainsäädännön uudistaminen on noussut valtakunnalliseksi puheenaiheeksi.

Minun on hyvin vaikea virkamiehenä ja veronmaksajana tehdä puolet kalliimpia ostoja, vaikka kyseessä on kaupungin oma firma.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas vahvistaa, että pääsääntöisesti kaupungin eripalveluyksiköiden kuuluu tehdä hankintansa kaupungin omistamista yhtiöistä.

– Sormunen sai erillisen luvan hankkia lukioille tietokoneet, koska vastaavanlaisia laitteitta ei ollut Istekillä.

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen on Istekin hallituksen jäsen. Hän selkeä kantansa on se, että kunta hankkii palvelunsa sieltä, missä on paras hinta-laatusuhde.

– Siilinjärvi on pienellä osuudella Istekin omistaja. Omistajuus ei tarkoita, että kunnan olisi pakko ostaa palveluita Istekistä. Se on vain yksi mahdollisuus. Siilinjärvi on kilpailuttanut koko tietohallintonsa. Kuopiolla voi olla erilaiset pelisäännöt, joihin en ota kantaa, kuittaa Lötjönen.

Tietokoneiden hankinta lukioihin herättää kysymyksen, saavatko kaupungin eri yksiköt palvelunsa halvimmalla mahdollisella hinnalla, kun palveluita ostetaan etupäässä kaupungin omistamista yhtiöistä.

Omistajuus ei tarkoita, että kunnan olisi pakko ostaa palveluita Istekistä.

Viikkosavon toimitukseen on tullut useita juttuvinkkejä samasta aiheesta, miten jotkut pienhankinnat, kuten tulostimet olisivat halvempia kaupallisilla toimijoilla kuin kaupungin omistamassa yhtiössä.

Kriitikot arvelevat, että Istekin kaltaiset tukipalveluyhtiöt vyöryttävät henkilöstö- ja investointikuluja hintoihin. Arvostelijoiden mukaan ydinkaupungin rahankäyttöä valvotaan tarkemminkin kuin kaupungin omistamia yhtiöitä.

Muokattu 30.6. klo 9.15: korjattu Vesa Lötjösen titteli Istekin hallituksen varapuheenjohtajasta hallituksen jäseneksi.

Istekki: ”Pitää ymmärtää, mistä hinta koostuu”

Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori sanoo, että Kuopion lukioiden hankkimien tietokoneiden hintoja ei voi verrata palvelupakettiin, jonka Istekki tarjoaa. Koskivuori sanoo ymmärtävänsä, miksi palvelun käyttäjissä syntyy helposti väärä mielikuva hinnoista.

– Kuopion lukioiden koneet ovat käytettyjä eikä hintaan sisälly kilpailutuksen, käyttöjärjestelmien, huolto- ja korjausvelvoitteiden kulut, mikä kuuluu meidän hintaan. Eihän käytetyn auton hintakaan ole sama kuin uuden, johon sisältyy kaiken kattava huoltosopimus.

Istekki sanoo tarjoavansa kaupungille yhden luukun periaatteen. Yhdellä soitolla Istekki vastaa kaikista koneisiin liittyvistä ongelmista.

– Inhouse-yhtiö ei tavoittele voittoa ja palautamme kaupungille tarvittaessa rahaa, jota eivät tee kaupalliset yhtiöt. Viime vuodestakin kaupunki sai meiltä 600 000 euroa. Inhouse-yhtiöiden toimintatapaa olisi hyvä avata tarkemmin päättäjille ja viranhaltijoille.

Toimitusjohtaja korostaa, että kaupungin toimijoiden ei ole pakko ostaa palveluita heiltä, jos ne saavat kaupallisilta toimijoilta saman palvelun edullisemmin.

– Jos johtavat viranhaltijat käskevät ostamaan Istekiltä, perustuu määräys siihen, että he ymmärtävät paremmin, mistä palvelun todellinen hinta koostuu.

Kommentoi