Onko tässä Kuopion pienin kivitalo?

Viikkosavo selvitti lukijan toiveesta erikoista kivitaloratkaisua Kuninkaankadulla.

V iikkosavon toimitukseen otti yhteyttä lukija, joka ihmetteli Kuninkaankadulla Maljapuron palvelukodin ja toisen kerrostalon väliin jäävää pientä kivirakennusta. Lukija pohti, mikä tila mahtaa olla kyseessä ja olisiko se mahdollisesti jopa Kuopion pienin kivitalo. Viikkosavo kysyi asiaa Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Mikko Paalaselta.

Paalanen sanoo, että ajatus Kuopion pienimmästä kivitalosta on hauska ja varmasti osittain paikkansa pitäväkin. Paalanen arvioi, että kiviosan tarkoitus on tässä kohtaa ollut ennen kaikkea huolehtia paloturvallisuudesta kun puisen rakennuksen on rakennettu isompi kerrostalo. Hän sanoo, että vastaavia ratkaisuja löytyy myös muun muassa Sairaalakadulta ja Minna Canthin kadulta.

– Palvelukodin tontilla sijaitsee kaksi suojeltua rakennusta, mutta tontilla sijainnut rakennus 3 purettiin kaavamuutoksen tuloksena. Kaavamuutoksen yhteydessä suojellut rakennukset nimettiin rakennus 1:ksi ja -2:ksi. Rakennus 2 on rakennus, jonka yhteyteen tämä hauskasti huomattu Kuopion pienin kivirakennus liittyy. Lyhyessä kohdekuvauksessa vuonna 1991, rakennus kerrottiin puurakennukseksi ja osin kivirakenteiseksi. Kivirakenteinen osa poikkeaa materiaaliltaan ja rakentamistavaltaan muusta rakennuksesta, mutta kyllä siinä samasta rakennuksesta on kyse. Epäilen, että kivirakenteisella osalla on ratkaistu jokin paloturvallisuuteen tai rakennustekniikkaan liittyvä kysymys, joka saattoi nousta viereisen, vuonna 1957 valmistuneen, K.A Pinomaan suunnitteleman kerrostalon rakentamisen yhteydessä.

Intendentti kertoo, että kivirakenteinen osa mukailee onnistuneesti puutalon arkkitehtuuria – mittakaava on sama, vaikka rakennus on ollut ehkä symmetrisempi.

– Vuoden 1947 ilmakuvan perusteella vaikuttaa siltä, että kivirakenteinen osa on rakennettu sen jälkeen. Kohteen suunnittelija on tuntematon, eikä alkuperäisiä piirroksia ole kaavamuutoksen yhteydessä löytynyt. Rakennus on valmistunut oletettavasti 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kuten tontilla sijaitseva Juho Sippolan suunnittelema rakennus 1:kin.

Museon intendentti oli mielissään lukijan kiinnostuksesta ja toimituksen yhteydenotosta aiheen tiimoilta. Vastaavanlaisia huomioita ihmisiltä hän soisi tulevan enemmänkin ja kulttuuriympäristöön liittyvät asiat saisivat olla hänestä enemmän julkisuudessa esillä.

– Kulttuuriympäristöarvoja tutkitaan usein muuttuvan maankäytön yhteydessä. Nämä aineistot: rakennusinventoinnit, kulttuuriympäristöselvitykset ja rakennushistoriaselvitykset tutkivat kulttuuriympäristöarvoja. Tunnistettujen arvojen pohjalta pohditaan vaikkapa sopivia korjausmenetelmiä tai suojelumerkintöjä. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo eli Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo hoitaa kulttuuriympäristötehtävää maakunnassa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut