Ikäihmisten neuvontapisteeltä toivottaan haettavan apua jo varhaisessa vaiheessa - "Nyt meihin ollaan yhteydessä, kun tulanne on jo niin sanotusti kriisiytynyt"

Suokadun ikäihmisten neuvontapisteen palveluneuvojat toivovat, että yhteyttä otettaisiin ihan pienissäkin asioissa.

Suokadun toimintakeskukseen avattiin hieman yli kuukausi sitten ikäihmisten neuvontapiste. Neuvontapisteeltä saa kasvotusten apua ja vinkkejä ikäihmisten palveluita koskevissa asioissa. Tietoa saa myös yhdistysten ja yritysten palveluista. Palvelua tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi toimintakeskuksella järjestetään erilaisia tapahtumia ja ohjelmaa vaihtuvilla teemoilla kuten muistiluentoja.

Konkreettinen neuvontapiste on tähän mennessä tavoittanut muutamia ihmisiä päivittäin. Kehittämiskoordinaattori Hannele Räty arvelee, etteivät ihmiset ole ehkä vielä kovin tietoisia fyysisestä neuvontapisteestä tai eivät hahmota sitä toimintakeskuksen tiloissa. Siihen on tosin tullut muutos, sillä viime perjantaina toimintakeskuksen aulaan toimitettiin erillinen äänieristetty vastaanottomoduuli, johon tulee vielä myöhemmin teippaukset.

– Tilana Suokadun toimintakeskus on monelle tuttu ja täällä on paljon liikettä, sekä monipuolista toimintaa. Tähän toimintaan ei kuitenkaan ole ollut ruuhkaksi asti asiakkaita, vaikka varmasti tarvetta monella olisi. Toivon mukaan ihmisten tietoisuus palvelusta lisääntyisi.

Taustalla toiminnassa on palvelukanavien lisääminen sekä ennaltaehkäisevä matalan kynnyksen toiminta. Räty kertoo, että palveluohjaajiin otetaan tällä hetkellä yhteyttä usein vasta siinä vaiheessa, kun palvelun tai avun tarve on akuutti.

– Toiveena olisi saada ihmiset ottamaan ennakkoon yhteyttä. Nyt meihin ollaan yhteydessä kun tilanne on jo niin sanotusti kriisiytynyt. Yhteydenotot tapahtuvat yhä enimmäkseen puhelimessa. Kaipasimme kuitenkin sitä, että tapaisimme ihmisiä kasvotusten jolloin palveluntarpeen arviointi on myös helpompaa.

Neuvontapisteeltä kaivataan neuvoja monenlaisiin asioihin, mutta erityisesti paljon kysytään siivous- ja ateriapalveluista. Myös järjestöjen, yhdistysten ja kaupungin liikuntapalvelut kiinnostavat ikäihmisiä.

Toiveena olisi saada ihmiset ottamaan ennakkoon yhteyttä.

– Monella on esimerkiksi väärä käsitys, että kotihoitoon kuuluu kaupassakäynti ja muut vastaavat palvelut. Kesällä tuli paljon kysymyksiä erilaisista asiointiluvista eli esimerkiksi edunvalvontaluvista. Autamme myös lomakkeiden täyttämisessä.

Räty muistuttaa, että laajaa palvelutarpeenarviointia neuvontapisteellä ei kuitenkaan tehdä, vaan sitä tarvitsevat asiakkaat ohjataataan eteenpäin. Kuten myös muissakin kysymyksissä, joihin palveluohjaajat eivät osaa auttaa.

– Tärkein ajatus on jakaa ja lisätä tietoa eri palveluista, sillä se viidakko on aika iso. Opastamme kyllä eteenpäin, jos emme johonkin osaa vastata.

Neuvontapisteellä palvelee kolme eri palveluneuvojaa vuoroviikoin kello 9–15. Yksi heistä on Petra Ahtonen. Hänellä on heti kertoa esimerkkejä aiheista, joita asiakkaat ovat kyselleet.

– Hannelen mainitsemat kyyti- ja ateriapalvelut ovat kiinnostaneet monia kuten myös liikuntamahdollisuudet sekä turvapuhelinpalvelut. On tässä kysytty Kuopion esteettömiä vuokra-asuntojakin kuin rakennuslupiakin. Niissä emme suoraan osaa auttaa, mutta neuvomme eteenpäin.

Pisteeltä löytyy myös puristusvoimamittari ja sieltä saa halutessaan pieniä kotijumppaohjeita puristusvoiman parantamiseen. Hyvä puristusvoima ennakoi pidempää elinikää ja suojaa kaatumisilta sekä viittaa fyysiseen elämäntapaan. Mittari löytyy pisteeltä, koska senkin avulla voidaan selvittää ikääntyneen tilannetta ja siten erilaisten palveluiden tarvetta.

– On todella mukava tavata ihmisiä kasvotusten, koska silloin voi oikeasti nähdä, mitä henkilö tarvitsee ja antaa neuvoa ja apua varhaisessa vaiheessa.

Mikä

Ikäihmisten neuvontapiste

Avoinna arkisin kello 9-15 Suokadun toimintakeskuksella.

Neuvonta palvelee ikäihmisten hyvään elämään, kotona asumiseen ja arjessa pärjäämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontaa tarjotaan yhdistysten, yritysten ja kaupungin palveluista, sekä niiden myöntämiskriteereistä.

Puhelin: 017 183 245 ja chat kaupungin verkkosivuilla.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut