Kaupunki kilpailutti annosjakelun Helsinkiin

Apteekkari Pekka Kaukonen: ”Lääketoimitukset voivat hidastua, potilasturvallisuus vaarantua ja verotuloja valuu Helsinkiin.

Petosen apteekkari Pekka Kaukonen on tehnyt oikaisuvaatimuksen lääkeannosjakelun kilpailuttamisesta. Pekan kuva-arkisto
Ismo Vornanen

Ismo Vornanen

Petosen apteekin apteekkari Pekka Kaukonen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin annosjakelukilpailutuksesta, koska lääkeannosjakelukilpailutuksen voittajakasi on päätetty valita Helsingin Yliopiston apteekki.

– Nyt lääkehuolto toimii Helsingistä käsin yli 390 kilometrin päässä Kuopiosta. Miten käy paikallisten SOTE-toimijoiden? Onnistuuko yhteistyö kilpailun voittaneen toimijan kanssa, kun monikanavarahoitusta puretaan ja rahoitusvastuu siirtyy maakuntiin. Kilpailutuksen voittajan tarjous on halvin mutta ei Kuopiolle edullisin.

Petosen apteekista kiireellistä antibiootti- tai kipulääkettä tarvitseva asumispalveluiden asiakas saisi lääkkeensä heti. Kaupunki ei ole ottanut huomioon lääkehuollon kiireellisyyttä, saatavuutta ja saavuttavuutta.

– Me toimittaisimme lääkkeet lähellä oleviin toimipisteisiin pikaisesti. Helsingin Yliopiston apteekista lääkehoidon aloittaminen voi venyä perjantaista maanantaille. Viivästynyt lääkehoito voi tarkoittaa henkeä uhkaavan sairauden etenemistä. Asukas voi joutua kustannuksia lisäävään sairaalahoitoon.

Kuopiolaisten apteekkien on hankala toimittaa lääkkeitä asumispalveluille edes kiireellisissä tapauksissa, jos ne kuuluvat annosjakelun lääkkeisiin.

– Kuopiolaisena yrittäjänä toivon Kuopion kaupungin asukkaille parasta hoitoa ja toivon, että se olisi myös Kuopion kaupungin tavoite. Lääkehuollon hitaus kuormittaa asumispalveluiden henkilöstöä.

Lääkehuollon hitaus kuormittaa asumispalveluiden henkilöstöä.

Kaukonen huomauttaa, että päätöksessä ei ole otettu huomioon kilpailutuksen työllistävää vaikutusta ja verokertymää. Hänen mielestään kilpailutus syrjii paikallisia apteekkiyrittäjiä ja on ristiriidassa Kasvava Kuopio -hankintaohjelman kanssa.

– Jos Petosen apteekki tarjoaisi annosjakelun, meidän pitäisi rekrytoida 1,5 henkilöä lisätyövoimaa lääkejakelua varten. Farmaseutin vuosiansio on noin 40 000 euroa. Summasta kaupunki saa välittöminä verotuloina yli 10 000 euroa. Välillisinä tuloina kaupunki saa vähintään vastaavan summan. Tätäkö on kilpailukykyinen yrittäjäympäristö?

Kilpailutukseen osallistui vain kaksi kuopiolaista apteekkia. Helsingin yliopiston apteekilla on muihin Suomen apteekkeihin verrattuna ylivertaiset resurssit. Sillä on lääkelaista tuleva oikeus 16 sivuapteekkiin.

– Helsingin Yliopistolle annettu monopoliasema aiheuttaa sen, että tulevassa annosjakelukilpailutuksessa ei ole mukana paikallisia toimijoita. Helsingin Yliopiston apteekki voi vapaasti nostaa palvelun hintaa. Suuruutensa vuoksi se pystyy hinnoittelullaan ajamaan muut toimijat pois markkinoilta. Tätä ei lääkelain privilegio oikeuttane.

Kaija Kokkosen mukaan asiakkailla on oikeus ostaa lääkkeet sieltä, mistä he itse haluavat.

– Jos asiakkaan lääkkeidenjako toteutetaan osana hoivanpalvelua, toteutamme lääkkeenjaon annosjakelupalveluna. Kilpailutuksessa käytetty vaatimusmäärittely ei poikkea aikaisempien tai nykyisten toimittajien annosjakelupalvelusta. Annosjakelupalvelu toteutuu potilasturvallisesti, emmekä siis tunnista Kaukosen kuvaamia riskejä. Tarjouskilpailun voittaja täyttää vaatimusmäärittelyissä ja palvelukuvauksessa esitetyt kohdat.

Kotihoidon päällikön mukaan annosjakelupalvelu jatkuu entisenlaisena, vaikka toimittaja kantakaupungissa vaihtuu.

– Olemme toteuttaneet Petosen apteekin esille nostaman kilpailutuksen avoimesti. Tarjouspyynnön alkuvaiheessa on ollut mahdollisuus nostaa esille huomioita esimerkiksi potilasturvallisuudesta. Emme saaneet yhtään kommenttia tarjouspyyntöön.

Juttua muokattu 7.10.2021 klo 13.20 Korjattu otsikkossa anniskelujakelu oikeaan muotoon eli annosjakeluun.

Kommentoi