Potilaiden ylipaino vaatii erikoiskalustoa

Pasi Mattinen ja Jouni Farin esittelevät Kelloniemen tukikohdassa olevia erikoisambulansseja, joiden teknologia soveltuu isokokoisten ihmisten kuljetuksiin. Tehohoitoambulanssi on koko Suomen tasolla ainutlaatuinen.

Erikoisautoille tarve noin kerran viikossa.

Helsingin Sanomat kirjoitti, että potilaiden ylipaino vaikeuttaa yhä useammin ambulanssikuljetuksia. Ensihoitajat joutuvat potilaita kuljettaessaan turvautumaan kantoapuun esimerkiksi pyytämällä lisätyövoimaa pelastustoimesta. Viikkosavo tiedusteli Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin logistiikkavastaava Pasi Mattiselta ja osastonhoitaja Jouni Farinilta, onko samaa ongelmaa havaittavissa Pohjois-Savon alueella.

Farin ei pidä ylipainoisten ja suurien ihmisten kuljettamista Pohjois-Savossa ongelmana. Miehet kertovat, että Kelloniemessä on kaksi ambulanssiyksikköä, joista toisen teknologia soveltuu erityisesti isojen ihmisten kuljetuksiin.

Toinen ambulanssi on kuorma-auton mitoille tehty tehoyksikkö, johon voidaan sijoittaa tarvittaessa myös suuria ihmisiä.

 

MIEHET kertovat, että tehohoitoambulanssi on Suomenkin tasolla ainutlaatuinen ja siinä pystyy vaativien kuljetusten yhteydessä työskentelemään lääkärijohtoinen hoitotiimi.

– Me olemme kehittäneet henkilöstön kanssa näihin kahteen yksikköön muunneltavaa huipputeknologiaa kuten sähkökäyttöisiä nostojärjestelmiä, erikoisvahvistettuja sänkyjä ja levitettäviä paareja. Konsultoimme myös muita sairaanhoitopiirejä ja vuokraamme muille sairaanhoitopiireille kalustoamme ja henkilöstöämme vaativiin kuljetuksiin sairaalasta toiseen, Farin sanoo.

 

ISOJEN ihmisten kuljetuksissa käytetään monia keinoja. Potilaan koon lisäksi erikoisambulanssien käytön ratkaisee se, millaisesta paikasta potilas pitää kuljettaa sairaalaan.

– Otamme huomioon sekä potilasturvallisuuden että ensihoitajan työturvallisuuden. On kokonaan eri asia noutaa potilas kierreportaiden päästä kuin maan tasalta. Jokaisen tapauksen hoidettavuus ja kotiympäristö ratkaisevat, millaista kalustoa ja työvoimaa käytetään. Ensihoitajalle potilaan siirto ei ole mikään vaarallinen voimalaji kuten takavuosina.

 

MATTINEN arvelee, että isoja ihmisiä varten erikoisautoja käytetään noin kerran viikossa. Pohjois-Savossa on riittävästi kalustoa vaativiin kuljetuksiin mutta näin ei ole kaikissa sairaanhoitopiireissä.

– Sitä vastoin muita järjestelyitä kuten toisen ambulanssin tai pelastustoimen henkilöstä tarvitaan useita kertoja viikossa.  Lähdemme tasa-arvoperiaatteesta. Jokainen ihminen saa terpeenmukaisen avun, olipa hän minkä kokoinen tahansa.