Puijon alueen yleissuunnittelu käynnistyy

Suunnitelmissa tarkastellaan myös sitä, miten piha-alueen ja ala-tasanteen pysäköintiä sekä saatto- ja noutoliikennettä voitaisiin parantaa esimerkiksi erilaisilla uudelleenjärjestelyillä. Kuva: Elias Peltonen

Puijon tuolihissin soveltuvuutta ulkoilijoiden käyttöön tutkitaan.

Kuopion kaupungin kaupunkisuunnittelupalvelut aloittavat yleissuunnitelmaluonnoksen laatimisen Puijon urheilualueen nykyisen laskettelurinteen hissin uusimiseksi ja Puijon tornin sekä majan piha-alueiden parantamiseksi. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia esteettömille kulkuyhteyksille. Luonnos on tarkoitus esitellä viimeistään kesäkuussa 2020.

Nykyinen tuolihissi on tullut käyttöikänsä päähän, joten hissin uusiminen on ajankohtaista. Suunnitelman mukaan uusi hissi sijoittulisi nykyiselle paikalleen. Lisäksi tutkitaan, miten uusi hissi soveltuisi esimerkiksi ulkoilijoiden käyttöön ja näin ollen parantaisi lakialueen saavutettavuutta myös urheilualueelta.
Suunnitelmissa tarkastellaan myös sitä, miten piha-alueen ja ala-tasanteen pysäköintiä sekä saatto- ja noutoliikennettä voitaisiin parantaa esimerkiksi erilaisilla uudelleenjärjestelyillä. Tavoitteena on parantaa alueen saavutettavuutta sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen liikkumisturvallisuutta. Myös lakialueen aktiviteettien tarpeet pyritään ottamaan huomioon. Piha-alueen suunnittelussa pyritään myös selvittämään, miten lähiympäristön polkuja voitaisiin muuttaa ainakin osittain esteettömiksi.

Arviot rakennustöiden vaiheista ja ajoituksesta tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tämän hetkisen arvion mukaan yleissuunnitelmaluonnos esitetään kaupunkirakennelautakunnalle hyväksyttäväksi nähtäville asettamista varten touko-kesäkuussa 2020.
Nähtävilläoloaikana yleissuunnitelman luonnosta voi kommentoida. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan Kuopion kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, kaupunkilehdessä sekä Kuopion kaupungin kaupunkisuunnittelupalveluiden verkkosivuilla.
Lisäksi yleissuunnitelman nähtävilläoloaikana tullaan pitämään avoin yleisötilaisuus, jossa suunnitelmaa esitellään.