Riippumaton media ei alistu painostukselle

Viime viikkojen keskustelu Ylen riippumattomuudesta on ollut koko kansalle hyvää opetusta siitä, mistä journalismissa on kyse.

Professori Olli Mäenpää muistutti raportissaan, ettei Yle saa vastaanottaa miltään taholta kohdistuvaa journalismin ohjailua.

Mäenpään viesti kohdistuu yhtä hyvin kaikille suomalaismedioille. Jos esimerkiksi poliitikot tai elinkeinoelämä saavat vaikuttaa median sisältöön, media menettää uskottavuutensa yleisön silmissä ja yhteiskunnallisen tehtävänsä toimia vallan vahtikoirana.

Median riippumattomuus tarkoittaa sitä, ettei toimituksissa anneta ulkopuolisten vaikuttaa toimitukselliseen sisältöön. Tämä on edellytys median uskottavuudelle ja luotettavuudelle.

Suomalaiseen mediakenttään mahtuu monenlaisia julkaisuja, eivätkä kaikki mediat tee sisältöä journalistisin periaattein. Osa lehdistä antaa esimerkiksi elinkeinoelämän ohjailla sisältöään ja valtaosa juttuaiheista ja näkökulmista ovat yritysten sanelemia. Lopulta kyse on lukijan huijaamisesta ja median luotettavuuden rapauttamisesta.

Mistä sitten erottaa journalistisen lehden? Sanomalehtien liiton kanta on yksiselitteinen: Journalistiset tuotteet ovat sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston perussopimukseen ja noudattamaan Journalistin ohjeita.

Korostaakseen journalististen ja ei-journalististen tuotteiden eroa, liitto on sivuillaan listannut kaikki journalistiset kaupunkilehdet. Listalla ovat myös Viikkosavo ja sisarlehti Kuopion Kaupunkilehti. Toimituksemme on siis sitoutunut tekemään sisältöä journalismin ehdoin.

Toimittaja Tuomo Pietiläinen toteaa Helsingin Sanomissa (20.5.), että monet tahot pyrkivät vaikuttamaan suomalaisen journalismin sisältöihin ja vaikuttavatkin, jos toimittajat antavat myöden. Hänen mukaansa toimitusten on helppo ajautua vallan vahtikoirasta sylikoiran rooliin, sillä kriittisen journalismin tekeminen on työlästä ja kallista.

Luotettavalle ja riippumattomalle journalismille on erityisen suuri tarve nykyaikana, jolloin monenkirjavat valemediat manipuloivat lukijoita epäluotettavalla sisällöllä. Riippumaton ja journalismiin perustuva media on demokratian perusedellytys. Siksi vallan vahtikoiran roolista on pidettävä tiukasti kiinni.

 

Kirjoittaja on päätoimittaja. Lähetä palautetta: aija.pirinen (at) media.fi