Terve Kuopion taustaa

Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on olla ”Johtava hyvinvointikaupunki Suomessa 2030.” Lähtölaukauksen teemalle antoi Kuopion kaupunginjohdon perustama virkamieshyvinvointityöryhmä. Se alkoi 1990-luvun alkupuolella selvittää kuntalaisten hyvinvointipalvelujen kehittämistä ja tehostamista.
Hyvinvointipalveluja oli tuotettu useissa kaupungin hallintokunnissa erillisinä ja kokonaisuuden hallinta puuttui. Lautakuntia oli useita: mm, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, liikunta-, ympäristö- ja tekninen lautakunta. Lautakuntien nimet ohjasivat kuntalaiset oikeaan osoitteeseen.
Hyvinvointityöryhmässä oli edustajia kaikista tarvittavista hallintokunnista ja se kuuli kokouksissaan valtakunnan tason huippuasiantuntijaa, kansanterveystieteen professori Matti Rimpelää. Hän antoi taustatukea ja kannustusta.
Kuopiossa kehitettiin laajan keskustelun tuloksena prosessikaavio, jossa hyvinvoinnin edistäminen sovellettiin kuntasuunniteluun. Matti Rimpelä markkinoi Kuopion prosessia esimerkkinä valtakunnallisissa seminaareissa.
Kuopiossa aloitettiin samalla konkreettinen näkyvä toiminta. Teemat ”Terve Kuopio” ja ”Kunnossa kaiken ikää” alkoivat näkyä käytännössä. Liikuntaan erikoisesti eläkeläisille tarkoitetut alennuskortit ja ”Terve Kuopio kioski” Apajassa esimerkkeinä.
Lukuisia hankkeita on virinnyt ja resursseja saatu lisää. Mukana ollaan myös kansainvälisissä projekteissa.
Hyvinvointiteemaan liittyi myös kaupungin hallinto- ja päätöksentekojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Organisaatiota uudistettiin jo vuonna 1992. Silloin lautakuntien määrää karsittiin huomattavasti hyvinvoinnin resurssoinnin ja päätöksenteon tehostamiseksi.
Uudistus on alkuvaiheessa saanut kritiikkiä siitä, että on ollut vaikeaa saada palvelun tuottajien yhteystietoja. Tutut, vanhat nimikkeet ohjasivat hakemaan oikeasta paikasta tietoja virastoista. Aikaa myöten on kuitenkin omaksuttu uusi käytäntö. Lisäksi vuorovaikutusta asukkaisiin on lisätty eri muodoissa. Muun muassa pitäjäraadit hoitavat maaseutualueiden yhteyden.

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteri ja eläkkeellä oleva kaupunkisuunnittelija.