Tukirahaa luistimiin tai suksipaketteihin

Vähävaraiselle perheelle voidaan myöntää tukea harrastusmaksuihin tai välinehankintoihin.

Kunta voi myöntää tukea vähävaraisten perheiden lasten harrastemenoihin.

Vähävarainen perhe voi saada Kuopiossa kunnan myöntämää täydentävää toimeentulotukea myös lasten harrastemenoihin. Kuopion aikuissosiaalityön va. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Räsänen selittää, että mikäli harrastusmenojen kattaminen ei ole perustoimeentulotuen puitteissa mahdollista, voidaan niihin myöntää täydentävää tukea.
– Lapsen ja nuoren kasvun, sosiaalisen kehityksen ja osallisuuden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi voidaan myöntää tukea harrastusmaksuihin tai välinehankintoihin. Varsinaisesti mitään harrastusta ei ole rajattu tuen ulkopuolelle, mutta tuki voi olla enimmillään 400 euroa lasta kohti vuodessa.

TUKI maksetaan yleensä suoraan laskuttajalle. Raha-avustuksissa hankinnoista vaaditaan tosite. Välineiden osalta täydentävässä toimeentulotuessa on määritelty erityisesti polkupyöriin, luistimiin ja suksipaketteihin myönnettävät enimmäishinnat.
Räsänen sanoo, että harkinnanvaraista täydentävää toimeentulotukea myönnetään vain, jos asiakas on jo Kelan myöntämän perustoimeentulotuen piirissä.

MYÖS muut tahot myöntävät tukea lasten harrastuksiin. Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n lasten opiskeluun ja harrastamiseen keskittyvän Eväitä Elämälle -ohjelman puitteissa jaetaan avustuksia myös Kuopiossa. Kuopion yhdistyksen puheenjohtaja Maija Huttunen selittää, että tavoitteena on varmistaa, ettei lapsen oikeus hyvään kehitykseen ja osallisuuteen vaarannu perheen taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
– Harrastuskustannukset kasvavat koko ajan ja ne voivat olla satoja, jopa tuhansia euroja vuodessa. Monet perheet ovat joutuneet lopettamaan lastensa harrastukset maksujen kallistuessa.

OHJELMASSA on jaettu tänä vuonna harrastustukea 49 lapselle yhteensä 6900 euroa. Tuki yhdelle lapselle on ollut 100–300 euroa. Hakemuksia tulee niin paljon, että karsintaa on jouduttu tekemään jonkun verran eikä erityisen kalliita harrastuksia, kuten jääkiekkoa, ole tuettu.

KUOPIOSSA on meneillään myös kaikille kuopiolaisille ja siilinjärveläisille 7-12-vuotiaille lapsille suunnattu Sporttikortti-hanke, joka mahdollistaa kolme ilmaista kokeilukertaa mukana olevien urheiluseurojen toiminnassa.
Pohjois-Savon Liikunnan ja Kuopion kaupungin koordinoiman hankkeen tavoitteena on auttaa lapsia löytämään mieleinen liikuntaharrastus. Hankkeen seurakehittäjä Tiina Heikkinen uskoo hankkeen auttavan myös vähävaraisten lapsiperheiden lapsia, sillä se madaltaa kynnystä hakeutua seurojen pariin.
– Kokeiluvaiheen jälkeen on helpompi jäädä seuraan, kun toiminta on tutumpaa ja myös kustannukset ovat paremmin tiedossa. Useilla seuroilla löytyy myös joustoa maksujärjestelyissä, jos rahasta on tiukkaa.
Nyt syyslukukaudella mukana on 17 seuraa tai jaostoa Kuopiosta ja Siilinjärveltä, ja lajeja on tarjolla aina miekkailusta telinevoimisteluun ja jääkiekosta yleisurheiluun.

KAIKILLE tasavertaiset harrastusmahdollisuudet ovat tärkeitä myös mm. partiossa. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n lippukuntakoordinaattori Taina Worster kertoo, että taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein on mahdollista saada jäsenmaksuvapautus, joka koskee siis koko partion jäsenmaksua.
– Partiossa myös leireillään, retkeillään ja osallistutaan tapahtumiin, ja osassa niistä on osallistumismaksu, mutta niihinkin on mahdollisuus hakea stipendejä. Välineistöä taas voi lainata lippukunnalta, jos omia ei ole mahdollista hankkia.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on toimeentulon turvaaminen ja itsenäisen selviytymisen edistäminen.
  • Perustoimeentulotuen myöntämisestä vastaa Kela, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä kunta.