Tupakointi raskausaikana Kuopiossakin valitettavan yleistä

Noin 15 prosenttia äideistä tupakoi raskausaikanaan. Kahdessa Kuopion neuvolassa on otettu käyttöön häkämittarit.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan suomalaisista noin 15 prosenttia polttaa raskausaikana. Luvut ovat yhtä suuria kuin 1980-luvulla. Kuopion kaupungin äitiysneuvolatoiminnasta vastaava apulaisylilääkäri Elisa Pulkkanen arvioi, että Kuopiossa luvut ovat samalla tasolla.
– Noin 10 prosenttia äideistä tupakoi koko raskauden ajan, vaikka yleensä he vähentävätkin käyttöä raskauden edetessä.
Suomessa ollaan näissä tilastoissa muita pohjoismaita jäljessä: esimerkiksi Ruotsissa vain 6 prosenttia äideistä tupakoi raskausaikana. Pulkkasen mukaan Suomessa eniten polttavat raskaana olevat teini-ikäiset, alempaan sosiaaliluokkaan kuuluvat, alemman koulutustason omaavat sekä äidit, jotka eivät ole parisuhteessa.
– Myös puolison tupakoinnilla on merkitystä, ja heidän olisikin hyvä lähteä mukaan tupakoinnin lopettamiseen.

Lapsi voi altistua oppimishäiriöille

Pulkkasen mukaan tupakoivat äidit tietävät sikiölle aiheutuvista riskeistä liian vähän. Yhteys keuhko- sydän- ja verisuonisairauksiin tunnetaan, mutta vähemmän ollaan tietoisia esimerkiksi raskausajan tupakoinnin altistavuudesta kätkytkuolemille, lapsen käytös- ja oppimishäiriöille, skitsofrenialle ja koliikille.
–Lisäksi tupakointi voi haitata raskauden kulkua. On myös arvioitu, että jopa 13 prosenttia hedelmättömyydestä saattaa johtua tupakoinnista.
THL:n mukaan tupakoinnin lopettaminen raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana on kuitenkin lisääntynyt. Pulkkasen mukaan olisi tärkeää, että motivaatio lopettamiseen heräisi riittävän ajoissa, mielellään jo ennen raskautta.
– Äideillä saattaa olla harhakäsitys, että lopettamisyrityksen aiheuttama stressi olisi sikiölle suurempi haitta, kuin itse tupakointi. Tämä on kuitenkin vain myytti.

Neuvolassa häkämittarit

Kahdessa Kuopion neuvolassa on käytössä häkämittarit, jotka auttavat vanhempien motivoinnissa ja antavat konkreettista tietoa sikiön häkäaltistumisesta.
Pulkkanen kertoo, että mittarit saatiin vuosi sitten lahjoituksena ja että toiveena olisi saada mittarit jokaiseen Kuopion neuvolaan.
Puhaltaminen mittariin on vapaaehtoista ja mittauksissa näkyy myös passiivinen tupakointi.
– On laskettu, että sikiössä nikotiinin ja hiilimonoksidin pitoisuudet ovat 15 prosenttia suuremmat kuin äidissä ja häkäkaasun puoliintumisaika on tuplaten hitaampi.

 

Jos äiti tupakoi, sikiökin tupakoi
Monet tupakansavun sisältämät kemialliset aineet läpäisevät istukan ja ovat haitallisia sikiölle. Tämä koskee myös passiivista tupakointia.
Tupakointi raskausaikana lisää merkittävästi sikiön kasvuhäiriön, ennenaikaisen synnytyksen, istukan ennenaikaisen irtoamisen ja etisen istukan riskiä.
Kätkytkuoleman vaara on viisinkertainen.
Lapsi altistuu myöhemmin muita herkemmin hengitystieinfektioille, oppimishäiriöille ja ylivilkkaudelle.
Tupakointi tulisi lopettaa kolme kuukautta ennen raskautta, mutta myös raskauden aikana lopetettu tupakointi vähentää riskejä.
Lähde: Lääkärikirja Duodecim