Uusia ideoita uusilta ihmisiltä

Mikähän siinä on, kun emme osaa pyytää apua ympärillämme olevilta? Me ihmisethän autamme ja annamme neuvoja mielellämme, vaikka ei pyydettäisikään, mutta monelle niiden vastaanottaminen ontuu. Ite pittää asioistaan selevitä, eikä osoittaa heikkouttaan toisille.

Onhan niin, että omia iskulauseita toistamalla saa vähemmän aikaan, myös yrityselämässä. Sitä suorastaan sokeutuu, jos tekee vuodesta toiseen samoja asioita samalla tavalla. Omille työntekijöille valtuuksien antaminen auttaa paljon, samoin asiakkaiden kuunteleminen herkällä korvalla, mutta suurimman hyödyn omaan johtamiseen saa, jos ottaa hallitukseen ulkopuolisen jäsenen. Useimmassa pienessä ja keskisuuressa yrityksessä ei näitä vielä ole, mutta kannattaisi olla. Moni saisi yrityksensä sujuvammin kasvu-uralle, jos käyttäisi tämän hyödykseen. Ihmetyttää, että miksi järkevät ihmiset olettavat osaavansa itse kaikki bisneksen osa-alueet parhaiten.

Nuoret yrittäjät ymmärtävät yhteistyön merkityksen selvästi paremmin. He etsivät reippaasti mentoria sosiaalisessa mediassa, hakevat sparrausapua ja käyvät tiedonjanoisesti keskusteluita toisten yrittäjien kanssa – osaavat siis ottaa vastaan. Toki alkuvaiheessa yrittäjillä riittääkin kysyttävää, mutta myös kypsemmässä vaiheessa olevat yritykset hyötyisivät ulkopuolisesta hallituksen jäsenestä. He tuovat uusia ideoita, terävöittävät ja kyseenalaistavat toimintatapoja, osaavat katsoa tilannetta objektiivisemmin kuin yrityksen sisältä katsovat, joten heitä kannattaakin kuunnella ja ottaa neuvoistaan vaarin.

Koneetkin osaavat nykyään vuorovaikutuksen ja toisilta kysymisen. Tekoälytutkimuksissa on huomattu vuorovaikutuksesta kehkeytyvän hyviä käyttäytymismalleja, ja siellä puhutaankin luonnon termein parviälystä. Tutkimuksissa on huomattu, että ihmisetkin ovat tehokkaampia erilaisista ihmisistä koostuvassa porukassa toimittaessa – parvessa on parempi lentää.

Selvitettäessä syitä haluttomuuteen ottaa firmaan ulkopuolinen hallituksen jäsen on huomattu yrittäjien arvelevan oman näkemyksen jäävän jalkoihin hallituksessa. On hyvä muistaa, että toisin kuin työntekijän, hallituksen jäsenen voi helposti vaihtaa, jos näkemykset ja toimintatavat eroavat liikaa.

Kirjoittaja on Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja.