Viikkosavon valtuustokysely: Kulttuuripääkaupunkihanke jakaa Kuopion valtuutettujen mielipiteet

Osa valtuutetuista ajattelee, ettei Kuopion tulisi olla lainkaan mukana Savonlinnan kultturipääkaupunkihankkeessa. Iso osa kyselyyn vastanneista suhtautuu kuitenkin positiivisesti. Kuva: Ansa Heinonen

Kysely: Joidenkin valtuutettujen mielestä Kuopion ei pitäisi olla lainkaan mukana Savonlinnan hankkeessa. Iso osa vastanneista suhtautuu positiivisesti.

Kuopion valtuutetuilla on kirjavia näkemyksiä Kuopion osallistumisesta Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Myös puolueiden sisällä näkemykset vaihtelevat.
Viikkosavo pyysi viime viikolla valtuutettuja kertomaan näkemyksiään kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Sähköiseen kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 26 valtuutettua.

Muutamat valtuutetut ilmoittivat, etteivät vielä tässä vaiheessa halua ottaa kantaa asiaan, sillä valtuustoa ei vielä ole informoitu hankkeesta tai Kuopion maksuosuudesta. Valtuutetutkin ovat tässä vaiheessa lähinnä vain lehtitietojen varassa.
– Asia tulee käsittelyyn kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon alkukeväästä. Tämän vuoksi emme ole vielä ottaneet yhtenäistä kantaa valtuustoryhmässämme, koska valmisteluaineistoa ei ole vielä saatavilla päättäjille, Kuopion Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Allu Koskinen toteaa.

Kyselyyn vastanneista nihkeimmin hankkeeseen suhtautuivat keskustan Anna Hartikainen ja perussuomalaisten Minna Reijonen ja Markus Jukarainen.
– Miksi pitäisi olla mukana? Mikä on saanto osallistumisesta? Ei ole auennut minulle, joten Kuopion ei tarvitse lähteä mukaan, Hartikainen totesi.
– Kuopiossa on paljon enemmän kulttuuria kuin Savonlinnassa. Kuopion ei ole tarvetta tukea tällaista hanketta, Markus Jukarainen sanoo.
– Kuopion tulee keskittyä oman kuntansa kehittämiseen! Tämä on selkeä valtuustoryhmämme tahtotila. Muu yhteistyö eri alueiden kanssa on tärkeää, mutta ei rahan laittaminen toiseen kaupunkiin, vastaa Reijonen.
Samoilla linjoilla on demareiden Jaakko Kosunen:
– En näe hanketta kovin realistisena. Kovin isoissa ympyröissä liikutaan. Kuopion mukana ololle täytyy kyllä löytyä vahvat perusteet, ennen kuin olen valmis kannattamaan. Avoimesti toki täytyy asiaa tarkastella.
– En kannata Kuopion lähtemistä hankkeeseen mukaan. En ole nähnyt mitään suunnitelmia Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeen osalta, kuinka siihen sijoitettu raha tuottaisi tuloja tai työpaikkoja Pohjois-Savoon Kuopiolle, Rauno Taskinen (kd.) vastaa.

Varovaisen pidättyväisesti hankkeeseen suhtautuvat myös Laura Meriluoto (vas.) ja Hanna Happonen (kd.).
– Erityisesti näinä aikoina, kun kaupunki irtisanoo henkilöstöä ja muutenkin säästää, tuntuisi hyvin erikoiselta laittaa mittavia summia tällaiseen toimintaan ilman takeita siitä, että kaupunki hyötyisi tästä taloudellisesti. Meidän on ajateltava ensisijaisesti Kuopion ja kuopiolaisten etua, Meriluoto toteaa.
– Tässä taloudellisessa tilanteessa suhtaudun erittäin varauksellisesti siihen, että Kuopio myöntäisi lisää rahoitusta hankkeeseen, Happonen vastaa.

Monet kyselyyn vastanneet valtuutetut näkevät, että Kuopion on tärkeä olla mukana hankkeessa.
– Hanke on hyvää mainosta Itä-Suomelle. Kuopion mukanaolo alueen suurimpana kaupunkina on luonnollista, Tapio Tolppanen (kesk.) toteaa.
– Ajatus yhteisestä hankkeesta Itä-Suomessa on hyvä ja kannatettava ja siinä Kuopion tulee olla mukana. Toivon, että hanke olisi Kuopiolle aito win-win -kauppa, Björn Cederberg (kd.) sanoo.
– Kyllä, Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke on kannatettava. Näen, että Savonlinnan haku alueen kulttuuripääkaupungiksi edistää ja markkinoi koko Itä-Suomea, Irja Sokka (sd.) sanoo.
– Matkailullisesti koko Saimaan vesistöä pitäisi markkinoida voimallisemmin yhdessä. Tämä on yksi mahdollisuus yhteistyöhön, Hannu Kananen (kesk.) toteaa.
– Edellyttäen, että hanke saa valtakunnallista kannattavuutta ja näkyvyyttä, voisi Kuopio olla siinä mukana Jukka Pulkkinen (sd.) sanoo.

Eniten pohdintoja kaikissa vastaajissa aiheutti Kuopion maksuosuus, jonka lopullisesta suuruudesta ei vielä ole tarkkoja tietoja.
– Ajatus on periaatteessa hyvä ja kannatettava. Kuopion on mietittävä, mitä me itse haluamme, ja millä tavoin tämä hanke edistää asettamiamme tavoitteita. Pelkäksi maksumieheksi tai -naiseksi ei ole syytä lähteä, Pekka Niiranen (kok.) toteaa.
– Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke on kunnianhimoinen ja riskialtis siinä suhteessa, että valmisteluun ja hakemiseen käytetty panos menetetään, mikäli hakemus ei mene läpi. Kuopion kannattaa kuitenkin olla tässä mukana kohtuullisella summalla, joka on linjassa odotettavaan tulokseen, Harri Auvinen (vihr.) muotoilee.
– Periaatteessa olen myönteinen. Mutta toistaiseksi ei ole paljoa tietoa siitä, mitä hanke todella sisältää ja mitä rahalla saadaan. Lisätietoa odotellaan, Olli-Pekka Ryynänen (kok.) toteaa.

 

”Miljoonista ei voi puhua”

Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeen kuntien maksuosuudesta ei ole vielä julkaistu tarkkoja lukuja. Viikkosavo kertoi 5.2., että alustavan suunnitelman mukaan Kuopion maksuosuus voisi olla 1,44 miljoonaa euroa. Viikkosavo pyysi valtuutettuja kertomaan, millä summalla Kuopio voisi heidän mielestään osallistua kulttuuripääkaupunkihankkeeseen.
Harva vastaaja suostui tässä vaiheessa ottamaan kantaa lukuihin.
– Nykyinen arvio kuulostaa kalliille. Mutta tarkkaa euromäärää en osaa nimetä ennen tarkempaa esittelyä, Miia Eskelinen-Fingerroos (kok.) vastaa.
– Summista on mahdoton vielä tarkkaan sanoa ennen kuin hankkeen muodot, laajuus ja toteutustavat ovat selvillä, Antti Kivelä (kesk.) toteaa.
– Miljoonista ei voi puhua, koska palvelutarpeita on paljon muitakin, Kari Loponen (kesk.) vastaa.
– Kuopio voisi osallistua 50 000 euron summalla hankkeeseen edellyttäen, että kyseessä on valtakunnallinen hanke, Jukka Pulkkinen (sd.) sanoo.
Saman puolueen Irja Sokka olisi valmis isompaan panokseen:
– 200 000–400 000 euroa. Riippuen markkinoinnin kohdentamisesta ja tavasta toteuttaa hakua.
– Enintään 5000 euroa, Kimmo Kivelä (sin.) vastaa.

 

Valtuustokysely
  • Viikkosavo lähetti Kuopion valtuutetuille sähköisen kyselyn viime viikolla.
  • Vastauksia tuli määräaikaan mennessä 26, kaikista puolueista.
  • Kyselyssä valtuutettuja pyydettiin kommentoimaan, mitä mieltä he yleisesti olevat siitä, että Kuopio on mukana kulttuuripääkaupunkihankkeessa.
  • Lisäksi kysyttiin, millä summalla Kuopion tulisi osallistua hankkeeseen.