Vinskin piha valittiin voittajaksi

Havainnekuva Vinskin pihasta.

Kaupunki järjesti vuodenvaihteessa Puistokadun ja Torikadun tontinluovutuskilpailun ja 12.4. voittajaksi julkistettiin Vinskin piha.

Kuopion kaupunki järjesti suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnatun tontinluovutuskilpailun Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelin rakennuttajien/rakentajien valitsemiseksi. Kilpailuaika oli 1.11.2016–31.1.2017 ja tuona aikana kilpailuun osallistui yhdeksän ehdotusta. Voittajaksi julkistettiin 12.4. valtuustosalissa pidetyssä julkistamistilaisuudessa ehdotus numero 7, Vinskin piha.
Kilpailuun saapuneet ehdotukset valottavat monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja annettuun suunnittelutehtävään. Erityiseksi haasteeksi osoittautui uudisrakentamisen sopeuttaminen toisaalta Puistokadun itäreunan puutalovaltaiseen kaupunkikuvaan ja miljööseen sekä toisaalta rännikatujen pienimittakaavaisuuteen. Vinskin pihan katsottiin täyttävän annetut tavoitteet parhaiten ja sopeutuvan alueelle mittakaavaltaan.

Sopii vanhaan rakennuskantaan

Kaupunki halusi löytää vaativaan paikkaan mahdollisimman korkeatasoisen, tehokkaan ja miljööseen sopivan maankäyttöratkaisun. Vinskin pihassa kulmakortteliin on tulossa puukaupunkitunnelmaa ja pihasauna.
– Alueelle haettiin myös erilaisia asuntotyyppejä ja Vinskin pihassa niitä oli monenlaisia. Suunnitelmaan sisältyi muun muassa paljon erikokoisia loft-asuntoja, joissa on vähän tiloja rajaavia kiinteitä seiniä, kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell asemakaavoituksesta kertoo.
Ehdotuksesta löytyy asuntoja suurikokoisista yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Asumisratkaisut sisältävät kilpailuohjelman mukaista uudentyyppistä joustavuutta siten, että suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota huoneistotyyppien asukaslähtöiseen muunteluun.
Lindell jatkaa, että Vinskin pihassa myös rakennusten kerrosalamäärä ja kerroskorkeus olivat tontille sopivat. Monissa muissa ehdotuksissa rakennuksia olisi pitänyt madaltaa alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, jotta ne olisivat sopineet rännikatujen kaupunkikuvaan.
– Vinskin pihan taloissa oli kolme tavallista kerrosta ja lisäksi loft-kerros, jonka voisi laskea tavallaan vielä puolikkaaksi tai osittaiseksi neljänneksi kerrokseksi.

Asemakaavatyö käynnistyy

Seuraavana vaiheena on, että kilpailun voittaja saa ostaa tontin, ja alueelle ryhdytään tekemään asemakaavaa.
– Asemakaava sisältää myös kilpailualueen pohjoispuolella olevan korttelin, eli Voiportin ja entisen huoltoaseman tontin, Lindell kertoo.
Tavoitteena on, että kaava astuisi voimaan ensi vuoden alkupuolella.
– Ja minulla on se tieto, että rakentaminen voisi alkaa sen jälkeen hyvinkin pian. Rakentaminen tapahtuu varmasti osissa, koska suunnitelma sisälsi kolme taloyhtiötä ja pihasaunan.