Yhä useampi säilyi hengissä

ELY-keskus tiedotti vuodenvaihteessa, että liikennekuolemat vähenivät yli kolmanneksen Itä-Suomessa vuonna 2017. Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi viime vuonna 28 henkilöä, joka on 16 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2016. Liikennekuolemien määrä väheni roimasti Pohjois-Savossa, kun kuolleita oli vain 8, vuoden 2016 synkän luvun 26 sijaan.

Vuonna 2017 ELY-keskus ja kunnat tekivät pieniä ja hieman suurempiakin tekoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suurimpia muutoksia olivat muun muassa Siilinjärvellä Yaran liittymän muuttaminen eritasoliittymäksi ja Kuopion ja Siilinjärven välillä tehty laaja puuston harvennusurakka moottoritien varrella.

Pienempiä tekoja olivat parannellut hidastetöyssyt, suojateiden parempi näkyvyys, katuun maalatut nopeusrajoitusmerkinnät, täristävät viivamerkinnät ja hirvinauhat tien varteen.

Liikenneonnettomuuksia ja -kuolemia voidaan ehkäistä myös hyvällä teiden kunnossapidolla. Varsinkin tänä talvena on kuulunut paljon tyytymätöntä palautetta teiden talvikunnossapitoon liittyen ja siihen on vaadittu lisää rahoitusta. Toki kelitkin ovat aiheuttaneet omat haasteensa.

Liikenneonnettomuuksien ja -kuolemien ehkäiseminen on kuitenkin niin tärkeää, että siihen olisi hyvä olla olemassa tarpeeksi resursseja. Pieniäkään muutoksia ei kannata ikinä väheksyä, jos niillä saadaan tuloksia aikaiseksi suuremmassa mittakaavassa. Toki tarvitaan myös älliä liikenteessä liikkujilta, jottei onnettomuuksia aiheutettaisi myöskään omalla toiminnalla.

Kirjoittaja on toimittaja.
laura.toyras@media.fi