Yrityksistä elinvoimaa

Kuopion kaupungin visiona on olla hyvän elämän pääkaupunki. Sitä ilmentää terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus sekä uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto.

Moni ei tule ajatelleeksi, mutta ilman yrityksiä kaupunki olisi kovin elinvoimaton. Yritykset tuottavat palveluita monipuolisesti, tuovat työpaikkoja ja verotuloja. Kuopion kaupunkialueella on yli 5400 yritystä, joissa on noin 50 000 työpaikkaa. Tästä syntyy elinvoimaisuus.

Yritysvaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa on väline tehdä kaupunki yrittäjyysmyönteisemmäksi mielikuvien lisäksi myös käytännössä. Sen avulla kaupunki varmistaa, ettei päätöksillään aiheuta esteitä yritystoiminnan kehittämiselle, vaan pikemminkin poistaa yrittäjyyden esteitä.

Keväällä kaupungin tehdessä päätöstä keskustan pysäköintimaksujen korottamisesta jäi yritysvaikutusten arviointi tekemättä. Lopullista päätöstä muutettiin kuitenkin saatujen palautteiden pohjalta, joten maksut eivät nousseet niin, että keskustan yritysten toiminta olisi vaarantunut. Meneillään olevissa katuremonteissa sen sijaan yritysvaikutuksia on arvioitu suorastaan mallikkaasti ja yrittäjiä on tiedotettu todella hyvin. Yhteisen kehittämisen halu meillä ja Kuopion kaupungin johdolla on, joten olemmekin työstämässä yhdessä sähköistä lomaketta yritysvaikutusten arviointiin. Sen avulla päätöksiä valmisteleville virkamiehille ja asioista päättäville lautakuntien jäsenille tarjoutuu mahdollisuus vaikutta Kuopion elinvoimaisuuteen konkreettisesti.

Vaikka olen yrittäjä ja Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja, en puhu tämän asian puolesta saadakseni itselleni tai vain meille yrittäjille etua. Muistutan edelleen, että yrittäjyys tuo elinvoimaa koko kaupungille palveluiden, työpaikkojen ja verotulojen myötä.

Jotta Kuopio pysyy kasvavien kaupunkien listalla, on pyrittävä pysymään kilpailukykyisenä suotuisan yrittäjyysympäristön suhteen. Se on nimittäin niin, että kaikki Suomen kaupungit haluavat olla yrittäjämyönteisiä ja yritykset tuppaavat hakeutumaan sellaisiin kaupunkeihin, joissa on suotuisimmat olosuhteet. Olkoon kyse sitten suuresta Finnpulpista tai Apellin Ismon hotellilaivasta.

Kirjoittaja on Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja.