Kuopiolaisia yritystuloja valuu venäläisten käsiin

Venäläiset kuorma-autot ajavat puuhaketta Kuopion Energian pihalle. Vaarantuuko huoltovarmuus?

Venäjältä rekoilla ajettu hake pitää kaukolämmön Kuopiossa kilpailukyisenä, mutta raha ei pyöri aluetaloudessa eivätkä ilmastopoliittiset tavoitteet edisty. Kuvituskuva. Tuire Punkki
Ismo Vornanen

Ismo Vornanen

V iikkosavolle on tullut useita yhteydenottoja Kuopion Energian käyttämästä puuhakkeesta. Venäläiset rekat kuljettavat hakkeen Haapaniemen lämpövoimalan pihaan. Viesteissä kysytään, ymmärtävätkö Kuopion päättäjät, että venäläisellä tavaralla on kielteisiä vaikutuksia savolaisten metsänomistajien, metsäkoneurakoitsijoiden, kuorma-autoyrittäjien ja metsurien pärjäämiseen.

Aluetalouden lisäksi huolta aiheuttaa hakkeen ajosta aiheutuva hiilijalanjälki ja Kuopion huoltovarmuus.

Esimerkiksi Metsäalan Kuljetusyrittäjien toiminnanjohtaja Kari Palojärvi kysyy, meneekö kuopiolaisten kaukolämmön ja sähkön käyttäjien rahoja venäläisiin taskuihin.

– Venäläisen rekkarallin vuoksi paikallinen toimitusketju häiriintyy. Kuopiolaispoliitikot eivät tajua, että venäläisessä hakkeessa on riskejä. Onhan EU:n ja presidentti Putinin välit kireät. Entä jos Venäjä nostaa tulleja tai hakkeen tuonti loppuisi äkkiä? Tällöin Kuopion seutu olisi talviaikaan kontallaan viikossa, arvioi Palojärvi.

Kuopion Energian nettisivuilta saa sellaisen käsityksen, että yhtiö käyttää runsaasti lähialueelta ostettua biopolttoainetta, jolla lämmitetään kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden asuntoja. Venäläinen puuhake ei sovi kovin hyvin yhteen kyseisen informaation kanssa.

Vuonna 2019 Kuopion Energian liikevoitto oli 26 miljoonaa euroa. Venäläinen hake parantanee Kuopion Energian tulosta merkittävästi. Venäläisen puutavaran tuonti Suomeen on myös valtakunnallisesti kuuma aihe. Viikkosavon tietojen mukaan teemasta on parhaillaan työstössä myös TV-raportti.

Kuopiolaispoliitikot eivät tajua, että venäläisessä hakkeessa on riskejä.

Kari Palojärvi

Nilsiäläinen metsäomistaja Jani Pentikäinen on seurannut läheltä, miten venäläinen rekkaralli pysäyttää paikallisen haketoimituksen. Hänen mukaan ongelma on jatkunut pitkään.

–  Olen myynyt ja välittänyt energian toimittajille puuhaketta sekä omasta metsästäni, että muiden metsäomistajien tavaraa. Kuopion Energia siirtää tavaranerän tilausta sen mukaan, onko sen pihaan tulossa venäläisiä rekkoja. Paikallisiin toimittajiin he turvautuvat vain, jos venäläistä haketta ei ole tarjolla. Tällainen toiminta vähentää rahan kiertoa Pohjois-Savossa ja yrityksien kannattavuus laskee, kommentoi Pentikäinen.

Itä-Suomen kuorma-autoilijoiden aluejohtaja Jouni Bergroth pelkää myös huoltovarmuutta ja korostaa päästöjen merkitystä.

–  Paikallisten autojen tonnimäärät ovat 50 tonnin pinnassa, kun venäläiset ajavat 30 tonnin kuormia. Tälläkin on vaikutusta päästöihin ja olemme muutenkin venäläisten armoilla. Tällä menolla ei ole kotimaista haketta tarjolla, jos tilanne Venäjällä muuttuu.

Kuopion Energian hallituksen puheenjohtaja Hannu Kananen (kesk.) harmittelee tilannetta, mutta muistuttaa, että hallituksen on toimittava yrityksen edun mukaisesti. Kanasen mukaan hallitus on keskustellut huoltovarmuusriskistä ja siksi hallituksen tavoite on lisätä ostoissaan kotimaisen puun osuutta.

– Kotimaista haketta ei ole riittävästi. Kaukolämmön hinnan pitää olla kilpailukykyinen. Venäläinen hake on halvempaa ja parempilaatuista. En voi sanoa vaitiolovelvollisuuden vuoksi millaisia määriä haketta Venäjältä ostetaan. Tätä ”rekkarallia” on liioiteltu somessa. Kun turvetta on ympäristösyistä pakko käyttää vähemmän, se on korvattava puulla. Sitä en ole kuullut, että haketta ei Pohjois-Savosta ostettaisi, jos sitä vain olisi tarjolla.

Kommentti: Venäjän rekkaralli on poliittisesti kiusallinen

Puuhake

Tästä on kyse

Kuopion Energia ostaa Venäjältä puuhaketta pitääkseen kaukolämmön hinnan kilpailukyisenä.

Alueen logistiikkayrittäjät ja metsästä tuloja saavat ihmiset arvostelevat toimintaa.

Kaupankäynnissä rahaa valuu venäläisille puunomistajille ja kuljetusyrityksille.

Perussyy on se, että ympäristösyistä turpeen polttoa pitää rajoittaa ja korvata turve puulla.

Kommentoi